Nyírkarászi Óvoda

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

2016/2017-es nevelési év

A 229/2012.(VIII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

DSCN0229

Az óvoda megnevezése: Nyírkarászi Óvoda

Az óvoda címe: 4544 Nyírkarász, Fő út 67.

Telefon: 06 45 610 693

06 30 228 8041

E-mail: nyirkaraszovoda@gmail.com

Óvodavezető: Benkő Miklósné

OM azonosító: 202468

Óvodapedagógusok száma: 7 fő – felsőfokú végzettséggel

Ebből szakvizsgázott: 1 fő

Dajkák száma: 3 fő – dajka végzettséggel

1 fő – konyhai dolgozó

Pedagógiai asszisztens: 1 fő

SS850670

Óvodai csoportok száma: 3

Kiscsoport: 20 fő

Középső csoport: 25 fő

Nagycsoport: 25 fő

Az óvodai nevelési év rendje

A nevelési év 2016.09.01.-től 2017 08.31.-ig tart.

Az intézmény nyitva tartásának rendje:

Az óvoda 5 napos munkarenddel működik: hétfőtől péntekig.

Nyitva tartás: 700-1700 óráig

Nyári zárás: 2017.09.01.-2017.09.31.

Nevelés nélküli munkanapok:

2016.11.25. – nevelési értekezlet

 1. 06.06. – nevelőtestületi értekezlet

2017.08.28. nevelőtestületi értekezlet

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató:

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt.49.§(1))

Óvodánk a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig felveheti a jelentkező gyermekeket, a fenntartó által engedélyezett maximális gyermeklétszámig.

Az Alapító okirat szerint: 105 fő

A beiratkozásra meghatározott idő:

A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal. Várható ideje: 2017. 04.20.-2017.05.20.

Az intézményben fizetendő térítési díj:

Az étkezésért térítési díjat kell fizetni.

napi térítési díj:

Ingyenesen étkezhetnek (szülői nyilatkozat alapján):

 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek
 • tartósan beteg vagy fogyatékkal élő gyermekek
 • azok az egészséges gyermekek, akiknek a családban nevelkedő testvére tartósan beteg vagy fogyatékos
 • akiknek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek
 • akiknek a nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság
 • akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-átű

Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok:

 • Szervezeti és Működési Szabályzat
 • Pedagógiai Program
 • Házirend
 • Éves munkaterv

A dokumentumok nyilvánosak, az intézmény nevelői szobájában megtekinthetőek. A Házirend egy példánya beiratkozáskor átadásra kerül minden szülő számára.

DSCN0263

Óvodai ünnepek és egyéb programok:

Az óvoda SZMSZ-ében és Pedagógiai programjában meghatározottak szerint.

szeptember

14. Zöldség-gyümölcs nap
október 4. Állatok világnapja
december 4.-től 21.-ig Advent, Karácsony
december 6. Mikulás
december 14. kreatív karácsonyi készülődésszülők részvételével
december 20. Karácsonyi ünnepség
február 15. Farsang
március 14. Március 15.
március 22. Víz világnapja
április 10.-12. Húsvéti népszokások felelevenítése
április 11. nyílt nap nagycsoport
április 12. nyílt nap középső csoport
április 21. Föld napja
május 5. Anyák napja
május 26. Évzáró
május 29. Gyermeknap
június 2.

Nemzeti összetartozás napja