Letölthető nyomtatványok

Aktív korúak ellátásának megállapítására

Átmeneti segély megállapítására

Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása

Bejelentés- köteles kereskedelmi tevékenység

Jövedelemnyilatkozat étkeztetés, házi segítségnyújtás, tartós bentlakásos idősotthoni ellátás igényléséhez

Lakásfenntartási támogatás megállapítására

A bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról szóló bejelentés

 

 

IPARŰZÉSI BEVALLÁS

Nyírkarász község Önkormányzat Iparűzési adó beszedési számlaszáma: 11600006-00000000-24824590

Iparűzési adó bevallásához kitöltési útmutató

Iparűzési adó bevalláshoz bejelentkezési nyomtatvány

Adó és értékbizonyítvány kiadásához

Adóigazolás iránti

Vételi ajánlat

Bérleti ajánlat

Bevallás magánszemély kommunális adójáról

Nyilatkozat a halmozottan hátrányos helyzet megállapításához

Óvodáztatási támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti