Görög Katolikus Egyházközség

Cím: 4544 Nyírkarász, Fő út 98

Tel: 06-45-495-016

Nyírkarászi Urunk színeváltozása Görög Katolikus templom

A templom építésének történetéről kevés adat áll a rendelkezésünkre. Ismert, hogy a falu lakosságának jelentős része már a XVIII. század folyamán a görög katolikus felekezethez tartozott. A falu vallási birtokpereivel foglalkozó oklevelekben említik, hogy volt a faluban egy 1776-ban épített fatemplom, amelyet a görög katolikusoknak építettek, mellette az 1773-ban épített plébánia és a romokban lévő, fából épített iskolaház.

A gyülekezet anyakönyveit 1787-től vezetik, melyek első kötetéből kitűnik, hogy a mai templomot 1808-ban kezdték építeni, Zemelei György parokus idejében és 1818-ban szentelték fel. A templom építője Nagykárolyból való volt.

A templom jellege szerint egyhajós, klasszicizáló késő barokk épület volt, csupán rizalitként kiülő kereszthajóval, homlokzat feletti toronnyal. A XIX század közepéről való egyöntetű berendezés jellemezi.

A képzeletbeli kereszthajó és a szentély közötti felezővonalban helyezkedik el, a hajó teljes szélességében az ikonosztáz. Kettős íves ajtónyílással, felfelé háromemeletes. Földszintjének előlapján nyolc ionoszlopos alátámasztással. Középmezejében, kör alakú sugaras díszben istenszem. Alsó szintjén téglalap alakú festmények: Pátriárka, Mária a gyermek Jézussal, János és Szt. Mihály arkangyal. Második szintjén: Krisztus életének jelenetei. Harmadik szintjén: a tizenkét apostol állóalakos képei. Negyedik szintjén: ószövetségi próféták és királyok keretes képei. Fehérre festett, aranyozott faépítmény.

Az ikonosztáz mögött baldachinos oltár található, Jézus mennybemenetele képpel, mely aranyozott klasszicizáló keretben van.

Mellékoltárai, melyek 1860-1870 körüliek:

Fekete Mária-oltár: Négy faragott oszlopon nyugvó baldachinnal, gótizáló keretben Mária a gyermek Jézussal.

Jézus-oltár: Négy faragott oszlopon nyugvó baldachin alatt, gótizáló keretben Krisztus-kép.

A templomban szószék található, mely a hatszög négy oldalával- feljáró lépcsővel megoldott faépítmény. Fehérre festett, részben aranyozott. A szószékkosár osztott mezőiben egy-egy aranyozott farozetta van. Hangvetője színezett, tetején pedig posztamensre állított Biblia és a Tízparancsolat táblái állnak sugárkoszorús kerettel.