2014. évi első féléves gazdasági beszámoló

NYÍRKARÁSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

49/2014. (IX.18.)

h a t á r o z a t a

az Önkormányzat 2014.  évi gazdálkodásának első féléves

helyzetéről

Nyírkarász Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót a mellékelt kimutatások, táblázatok alapján jóváhagyja az alábbi főösszegekkel:

Az Önkormányzat az összesített költségvetéséből 2014. első félévében:
–  338 255 ezer Ft bevételt és-  268 820 ezer Ft kiadást  teljesített. 

A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

K.M.F.

Félegyházi Gábor sk.                                                     Matyi Andrásné

 polgármester                                          megbízott jegyző

Letölthető dokumentumok:

2014. I. féléves beszámoló