Adósságrendezés a Cégközlönyben

HIRDETMÉNY

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság 8.Apk.15-12-000012/7. sz. határozata (2012. november 21.) adósságrendezés megindításának közzétételéről.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2012. november 14. napján jogerőre emelkedett végzésével a(z) Nyírkarász Község Önkormányzata (4544 Nyírkarász, Fő út 21.) adósságrendezés megindítását elrendelte.

Az adósságrendezési eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásának időpontja: 2012. szeptember 19.

Az adósságrendezés megindításának időpontja a végzés Cégközlönyben történő megjelenésének napja.

A bíróság által kijelölt pénzügyi gondnok: BAREX Gazdasági Tanácsadó, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 5540 Szarvas, Rákóczi u. 5.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság elnevezése Nyíregyházi Törvényszék a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2012. január 1. napjától hatályos 2011. évi CLXI. tv. 189. § (2) bek. alapján.

A bíróság felhívja a kérelmező helyi önkormányzat hitelezőit, hogy az adós önkormányzattal, vagy költségvetési szervével szembeni ismert, vagy összegszerűségében ismeretlen, illetve összegszerűségében változó fennálló (lejárt és le nem járt) követeléseiket az adósságrendezés megindítását elrendelő végzés közzétételétől számított 60 napon belül a pénzügyi gondnoknak – bizonyítékaikat is csatolva – jelentsék be.

A hitelezői igények bejelentésére rendelkezésre álló 60 napos határidő elmulasztása esetén a hitelezők fennálló (lejárt és le nem járt) követeléseiket azonnali beszedési megbízás benyújtása, végrehajtás és adósságrendezési eljárás kezdeményezése útján csak az adósságrendezési eljárás jogerős befejezését követő 2 év eltelte után érvényesíthetik.

A közzététel időpontja: 2012. november 22.