Hirdetmény a választás eredményéről

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2010. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a HVB 2010. október 4.-én  az alábbi határozatokat hozta:

NYÍRKARÁSZ KÖZSÉG HELYI

VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGÁNAK

22-37/2010.(X.04.) számú

határozata

2010. október 3. napján megtartott polgármester-választás eredményének megállapításáról

A Helyi Választási Bizottság

Az 1. számú Szavazatszámláló Bizottság (4544 Nyírkarász, Fő út 67.)

A 2. számú Szavazatszámláló Bizottság (4544 Nyírkarász, Fő út 21/A.)

szavazóköri jegyzőkönyvei alapján megállapítja, hogy a 2010. október 3. napján megtartott a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán a polgármester választás vonatkozásában a jelöltek az alábbi érvényes szavazatot kapták:

Jelölt neve Jelölő szervezet Érvényes szavazatok száma
Félegyházi Gábor Független jelölt 800
Szabó Imre Fidesz-Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

410

Az érvényes szavazatok alapján megállapítja, hogy a 2010. október 3. napján megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a 2 polgármesterjelölt közül a legtöbb érvényes szavazatot FÉLEGYHÁZI GÁBOR kapta.

A határozat ellen annak meghozatalától számított 2 napon belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottsághoz (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) címzett, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést a Helyi Választási Bizottságnál (4544 Nyírkarász, Fő út 21.) kell előterjeszteni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az 2010. október 6-án 16.00 óráig megérkezzen. A határidő elmulasztása jogvesztő. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés alapját, benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítésének címét, valamint választása szerint telefax számát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét, telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezés új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

I N D O K  O L Á S

A 2010. október 3. napján megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a nyilvántartásba vett polgármesterjelöltek a rendelkező részben meghatározott érvényes szavazatot kapták.

A Helyi Választási Bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján megállapította, hogy a 2 polgármesterjelölt közül a legtöbb érvényes szavazatot  FÉLEGYHÁZI GÁBOR Független  jelölt kapta.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 12. § (2) bekezdése értelmében: „(2) Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.”

A Helyi Választási Bizottság a szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyvei alapján összesítette a szavazatokat és állapította meg a 2010. október 3. napján megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának eredményét.

A határozatot a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hozta meg.

A Helyi Választási Bizottság hatáskörét a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény ( a továbbiakban: Ve.) 105/A. § (2) bekezdés h) pontja állapítja meg, mely szerint:

„A Helyi Választási Bizottság

h) megállapítja és közzéteszi a polgármester- és a képviselő-választás eredményét,

…”

A jogorvoslati jogot a Ve. 79-80. §-ai biztosítják, mely értelmében:

79. § (1) A választási bizottság elsőfokú határozata ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi személy fellebbezést nyújthat be.

(2) Fellebbezést lehet benyújtani

a) jogszabálysértésre hivatkozással, illetve

b) a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.

(3) Nincs helye fellebbezésnek a másodfokon eljáró választási bizottság által hozott határozat, valamint az Országos Választási Bizottság határozata ellen.

80. § (1) A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál (szavazatszámláló bizottság döntése elleni fellebbezés esetén az elbírálására jogosult választási bizottságnál) kell előterjeszteni.

(2) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított 2 napon belül megérkezzen az (1) bekezdés szerinti választási bizottsághoz.

(4) A fellebbezésnek tartalmaznia kell

a) a fellebbezés 79. § (2) bekezdés szerinti alapját,

b) a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,

c) a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

(5) A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

(6) A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja.

(7) A fellebbezést az ügy összes iratával a beérkezése napján fel kell terjeszteni a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz. A felterjesztés során az első fokon eljáró választási bizottság a fellebbezésről kialakított álláspontjáról is nyilatkozhat.”

A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontja írja elő, mely szerint:

„(2) Egyes alkotmányos jogok érvényesítése, illetőleg kötelezettségek teljesítése, valamint a társadalmi igazságosság előmozdítása érdekében a mellékletben és a külön jogszabályokban meghatározott illetékmentes eljárásokon felül tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások:

1. a választással, valamint a népszavazással kapcsolatos törvényekből folyó jogok érvényesítésével, kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos eljárás;”

Nyírkarász, 2010. október 4.

Lengyel László sk.

HVB elnöke

————————————————————————————————————————————————

NYÍRKARÁSZ KÖZSÉG HELYI

VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGÁNAK

22-38/2010.(X.04.) számú

határozata

2010. október 3. napján megtartott helyi önkormányzati képviselő-választás eredményének megállapításáról

A Helyi Választási Bizottság

Az 1. számú Szavazatszámláló Bizottság (4544 Nyírkarász, Fő út 67.)

és a 2. számú Szavazatszámláló Bizottság (4544 Nyírkarász, Fő út 21/A.)

szavazóköri jegyzőkönyvei alapján megállapítja, hogy a 2010. október 3. napján megtartott a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán a helyi önkormányzati (egyéni listás) képviselőválasztás vonatkozásában a jelöltek az alábbi érvényes szavazatot kapták:

Jelölt neve Jelölő szervezet Érvényes szavazatok száma
Ballók Sándor Fidesz-Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

276
Baráth Lajos Független jelölt 214
Bodzay János Istvánné Független jelölt 187
Dudás Béláné Sáfrány Magdolna Független jelölt 258
Dudás János István Független jelölt 97
Dudás Szilvia Független jelölt 255
Elek József Fidesz-Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

229
Kaczur Éva Független jelölt 209
Kapin László Független jelölt 196
Kapin Mihály Független jelölt 245
Kocserha Babett Független jelölt 263
Kovács Sándorné Leveleki Anna Független jelölt 345
Matóné Kis Edit Független jelölt 126
Márta István Fidesz-Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

207
Mercs László Független jelölt 51
Nagy Gábor Jobbik Magyarországért Mozgalom 120
Nagy Tibor Jobbik Magyarországért Mozgalom 96
Orosz Károly Független jelölt 151
Paszternák István Független jelölt 459
Paszternák Sándor Független jelölt 82
Pápai István Független jelölt 77
Roskó László Fidesz-Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

222
Szalmási József Fidesz-Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

694
Szenes Tibor Független jelölt 240
Vajas Istvánné Sebők Valéria Független jelölt 103
Vasa Péterné Paszternák Rita Fidesz-Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

259

Az érvényes szavazatok alapján megállapítja, hogy a 2010. október 3. napján megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a 26 helyi önkormányzati (egyéni listás) képviselőjelölt közül az alábbi 6 jelölt szerzett mandátumot:

Jelölt neve Jelölő szervezet Érvényes szavazatok száma
Szalmási József FIDESZ-KDNP 694
Paszternák István Független 459
Kovács Sándorné Leveleki Anna Független 345
Ballók Sándor FIDESZ-KDNP 276
Kocserha Babett Független 263
Vasa Péterné Paszternák Rita FIDESZ-KDNP 259

A határozat ellen annak meghozatalától számított 2 napon belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottsághoz (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) címzett, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést a Helyi Választási Bizottságnál (4544 Nyírkarász, Fő út 21. ) kell előterjeszteni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az 2010. október 6-án 16.00 óráig megérkezzen. A határidő elmulasztása jogvesztő. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés alapját, benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítésének címét, valamint választása szerint telefax számát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét, telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

I N D O K  O L Á S

A 2010. október 3. napján megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a nyilvántartásba vett helyi önkormányzati (egyéni listás) képviselőjelöltek a rendelkező részben meghatározott érvényes szavazatot kapták.

Nyírkarász  községben a megválasztható egyéni listás képviselők száma 6 fő, ugyanis a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. § c) pontja kimondja, hogy:

4. § A 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:

c) 5000 lakosig 6 fő,”

A Helyi Választási Bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján megállapította, hogy a 26 egyéni listás képviselőjelölt közül a rendelkező részben meghatározott 6 fő szerezte meg a legtöbb érvényes szavazatot.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 13. § (1) bekezdése értelmében:

„13. § (1) Az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.”

A Helyi Választási Bizottság a szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyvei alapján összesítette a szavazatokat és állapította meg a 2010. október 3. napján megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának eredményét.

A Helyi Választási Bizottság hatáskörét a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény ( a továbbiakban: Ve.) 105/A. § (2) bekezdés h) pontja állapítja meg, mely szerint:

„A Helyi Választási Bizottság

h) megállapítja és közzéteszi a polgármester- és a képviselő-választás eredményét,

…”

A jogorvoslati jogot a Ve. 79-80. §-ai biztosítják, mely értelmében:

79. § (1) A választási bizottság elsőfokú határozata ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi személy fellebbezést nyújthat be.

(2) Fellebbezést lehet benyújtani

a) jogszabálysértésre hivatkozással, illetve

b) a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.

(3) Nincs helye fellebbezésnek a másodfokon eljáró választási bizottság által hozott határozat, valamint az Országos Választási Bizottság határozata ellen.

80. § (1) A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál (szavazatszámláló bizottság döntése elleni fellebbezés esetén az elbírálására jogosult választási bizottságnál) kell előterjeszteni.

(2) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított 2 napon belül megérkezzen az (1) bekezdés szerinti választási bizottsághoz.

(4) A fellebbezésnek tartalmaznia kell

a) a fellebbezés 79. § (2) bekezdés szerinti alapját,

b) a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,

c) a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

(5) A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

(6) A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja.

(7) A fellebbezést az ügy összes iratával a beérkezése napján fel kell terjeszteni a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz. A felterjesztés során az első fokon eljáró választási bizottság a fellebbezésről kialakított álláspontjáról is nyilatkozhat.”

A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontja írja elő, mely szerint:

„(2) Egyes alkotmányos jogok érvényesítése, illetőleg kötelezettségek teljesítése, valamint a társadalmi igazságosság előmozdítása érdekében a mellékletben és a külön jogszabályokban meghatározott illetékmentes eljárásokon felül tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások:

1. a választással, valamint a népszavazással kapcsolatos törvényekből folyó jogok érvényesítésével, kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos eljárás;”

Nyírkarász, 2010. október 4.

Lengyel László sk.

HVB elnöke