Hirdetmény az önkormányzati képviselők számáról

Helyi Választási Iroda

V e z e t ő j é t ő l

4544 Nyírkarász, Fő út 21.sz.

Tel: 45/495-001

Fax: 45/595-100

Határozat száma:22-3//2010.

Tárgy: A megválasztható önkormányzati

képviselők számának megállapítása

Határozat

A nyírkarászi Helyi Választási Iroda Vezetőjeként megállapítom, hogy Nyírkarász településen a megválasztható önkormányzati képviselők száma 6 fő.

Döntésem ellen a közzétételtől számított kettő napon belül lehet kifogást benyújtani a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Iroda Vezetőjéhez (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.).

Indokolás

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által közölt – 2010. január 1-jei lakosságszáma Nyírkarász községnek 2408 fő.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 4. §. c) pontja értelmében a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma 5000 lakosig 6 fő.

Az Övjt. 24. § (2) bekezdése szerint a választási iroda vezetője e törvény hatálybalépését – mely 2010. június 14. napja – követő 30 napon belül megállapítja és közzéteszi a megszerezhető mandátumok számát.

A fentieket figyelembe véve megállapítottam, hogy Nyírkarász településen a megszerezhető mandátumok száma 6.

A határozat közzétételének módja: Nyírkarász községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján történő kifüggesztés, a település hivatalos honlapján történő megjelentetés.

A jogorvoslati jogot a 2010. évi LX. törvénnyel, továbbá a 2010. évi LXI. törvénnyel módosított, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 102. §. (3) bekezdése alapján biztosítottam.

A határozatot a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. §. c) pontja, valamint a 24. §. (2) bekezdése alapján hoztam meg.

Nyírkarász, 2010. július 6.

Kovácsné Rutkai Katalin sk.

HVI vezető