Jelentés vagyoni helyzetről

Jelentés Nyírkarász Község Önkormányzatának vagyoni- és pénzügyi helyzetéről

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 50/A § (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző 30 nappal a polgármester részletes jelentést tesz közzé a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő- testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről.

Jelentési kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget:

Az önkormányzat a 2010. évi költségvetésének főösszegét 585.140 eFt-al fogadta el a képviselő testület, mely az év során a költségvetés módosítás eredményeként 650.669 eFt-ra emelkedett.

A 2006.évi költségvetés kiadásainak előirányzata 439.942 eFt volt. A választási ciklus végére a költségvetés volumene 33 százalékkal nőtt.

A 2010. évi költségvetés alakulása időarányos teljesítést mutat.

Az elmúlt választási ciklusban az önkormányzat működése a szűkös költségvetési keret ellenére, ésszerű és takarékos gazdálkodással alapfeladatait ellátta. Az intézmények működése megfelelő volt.

Az önkormányzat a rendelkezésre álló összegeit igyekezett megfelelően hasznosítani, azzal a helyi közösség érdekeit szolgálni.

A folyamatos működtetést biztosítottuk, emellett fejlesztések, beruházások megvalósítására is sor került.

Az önkormányzat mindent megtett a bevételi lehetőségek minél szélesebb körű feltárására és kihasználására, igyekezett pályázati úton bevonható forrásokkal bővíteni bevételét.

Pályázati forrásból megvalósult projektek:

–         LEADER támogatások (egységes arculat kialakítása, buszmegállók, információs táblák, fény és hangtechnikai eszközök beszerzése)

–         Temető területének rendezése (parkírozó, gyalogjáró járdák kialakítása, kerítés építése)

–         Általános Iskola régi szárnyának teljes felújítása (tető átfedés, nyílászárók cseréje, külső tatarozás)

–         Az Általános Iskola épületén belül könyvtár kialakítása

–         Polgármesteri Hivatal épületének bővítése (Házasságkötő terem, tetőkészítés)

–         Egészségház létesítése

Elkezdett beruházások:

–         Szolgáltató Ház kialakítás (régi Egészségház helyén)

–         Általános Iskola területén géptelep kialakítása

–         IKSZT (Elnyert támogatás- Művelődési Ház rekonstrukciója)

–         Településközpont kialakítása (elnyert támogatás)

–         Szennyvíz beruházás kivitelezése (Az előkészítés szakaszára a támogatási szerződés aláírva.)

A pályázatok egy részéhez önerőre is szükség volt, illetve van, melyet saját bevételeinkből fedezünk.

A kötelező feladatellátás megfelelő színvonalának biztosítása mellett jelentős fejlesztések is megvalósultak, valamint önként vállalt feladatokat is elláttunk a lakosság igényeinek kielégítésére.

Az Idősek Otthona építésekor 2005-ben hitel felvételére került sor, a hitel lejártának időpontja 201 (jelenleg fennálló tartozás: 7.700 eFT). Az Idősek Otthona használatára átadott Peugeot személygépkocsi törlesztő részlete 2011 júliusában jár le (jelenleg fennálló tartozás: 581 eFt). A Wolksvagen kisbusz beszerzésekor a saját erő kiváltására felvett hitel törlesztése 2013 végén jár le (jelenleg fennálló tartozás:1653 eFt). 2009 június 7-én településünket ért jégkár következtében a lakások nagy része megsérült, a sérült palahulladék elszállítására szerződést kötöttünk a szállító céggel. A költség, mely az önkormányzatot terheli: 9.200 eFt. A törlesztés havonta 400 eFt/hó összeggel történik.

A Faluközpont és az IKSZT beruházások befejezési határideje 2012. április 30. A támogatást csak a munka elkészülte és a beruházás összegének kifizetése után kapja meg az önkormányzat. E két beruházás kifizetéséhez a támogatás megelőlegezése folyamatban van, szerződés aláírására még nem került sor.

A jelentés mellékleteiben a bevételek és kiadások részletesen kerültek kimutatásra.

Nyírkarász, 2010. szeptember 3.

Félegyházi Gábor sk.

polgármester