Külterületi ingatlanok értékesítése

HIRDETMÉNY

Nyírkarász Község Önkormányzata a 45/2013. (VI.12.) számú határozata alapján,   ajánlattételi eljárás keretében értékesíteni kívánja a tulajdonát képező következő külterületi ingatlant:

Nyírkarász   2259 hrsz. 1813 m2 szőlő 3.37 AK

                        2260 hrsz.   813 m2 szőlő 144/288 tulajdoni hányad 0.71 AK

                        2261 hrsz. 1000 m2 szőlő 144/288 tulajdoni hányad 2.43 AK

                        2030 hrsz. 7711 m2 szőlő 1/1 tulajdoni hányad 2 AK

 Az önkormányzat a kikötött minimum vételárat 10.000,- Ft/AK összegben állapítja meg.

Az ajánlattétel nyertese, a legmagasabb vételárat kínáló és egy-összegben kifizető pályázó. A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat.

A pályázat benyújtásnak kezdő időpontja:      2013. június 17.

A pályázat benyújtásnak befejező határideje: 2013. július 17.

A pályázatokat zárt borítékban kell benyújtani Nyírkarász Községi Önkormányzat jegyzőjéhez a nyírkarászi községházán (4544 Nyírkarász, Fő út 21.sz.) – bővebb felvilágosítás ugyanitt, vagy a 20/590-4771. telefonszámon kérhető.

A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtás befejező határidejétől számított soron következő képviselő-testületi ülésen történik.

A pályázat alapján létrejövő adásvételi szerződés elkészíttetése a vevő feladata, és az ezzel kapcsolatban felmerült költség a vevőt terheli.

Az adásvételi szerződés elkészíttetésének és a vételár egy összegben való kifizetésének végső határideje, a pályázati ajánlat(ok) elbírálásától számított 15 nap. A határidő elmulasztása jogvesztő. A pályázat eredménytelen, ha ajánlat nem érkezik, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat, illetve ha a beérkezett ajánlat(ok) nem értékelhető(k).

Nyírkarász, 2013. június 12.

 

                                                                                                Félegyházi Gábor sk.

                                                                                                      polgármester