Meghívó Képviselő Testületi ülésre 2013.05.09

Nyírkarász község

Polgármesterétől

4544 Nyírkarász, Fő út 21.

 

Száma: 6-4/2013.

M E G H I V Ó

Nyírkarász község Képviselőtestületét az 1990. évi LXV. törvény 12. § (2) bekezdése alapján

2013. május 9-én (csütörtök) 13 órakor

tartandó   ülésre  ö s s z e h í v o m .

Helye: Házasságkötő terem

N a p i r e n d i – j a v a s l a t

1.) Tájékoztató a legutóbbi ülés óta történt eseményekről (tájékoztatás szóban)

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

2.) Előterjesztés a Nyírkarász Óvoda infrastrukturális fejlesztésére, felújítására – pályázat benyújtása

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

3.) Előterjesztés Nyírkarász község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatára

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

4.) Előterjesztés ajánlattételi felhívás „Nyírkarász Integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítása” című projektre

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

5.) Előterjesztés ajánlattételi felhívás a „Nyírkarász belterületi közpark felújítása, rehabilitációja” című projektre

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

6.) Előterjesztés a háziorvosi és fogorvosi ügyelet működtetéséről

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

7.) Előterjesztés Nyírkarász község Önkormányzata 2012. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

8.) Előterjesztés a főzőkonyha további működtetésére (előterjesztés szóban)

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

9.) Előterjesztés a  szociális ellátások helyi szabályairól szóló  rendelet módosítására

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

Zárt ülés keretében:

10.) Előterjesztés a Nyírkarászi Óvoda óvodavezetői állás pályázati kiírására

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

11.) Előterjesztés szociális ügyek bírálatára (kiosztásra)

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

E g y e b e k

N y í r k a r á s z, 2013. május 6.

 

                                                                                                                   Félegyházi Gábor sk.

                                                                                                                       polgármester