Meghívó Képviselő Testületi ülésre

Nyírkarász község

Polgármesterétől

4544 Nyírkarász, Fő út 21.

Száma: 13-1/2014.

M E G H I V Ó

Nyírkarász község Képviselőtestületét az 2011. évi CLXXIX. törvény 46. § (1) bekezdése alapján

2014. február 12-én (szerda) 13 órakor

tartandó    ülésre  ö s s z e h í v o m .

N a p i r e n d i – j a v a s l a t

1.)     Tájékoztató a legutóbbi ülés óta történt eseményekről (tájékoztatás szóban)

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

2.)     Beszámoló a Közép Nyírségi Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi tevékenységéről

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

3.)     Előterjesztés Nyírkarász község területén temetkezési szolgáltatás ellátására

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

4.)     Előterjesztés Fogorvossal kötött  szerződés  módosítására

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

5.)     Előterjesztés „Nyírkarász, IKSZT kialakítása” című projekten belül födém és tetőszerkezet építésére

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

6.)     Előterjesztés a Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.18.) rendelet módosítására

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

7.)     Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról szóló 2/2013. (V.09.) rendelet módosítására

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

8.)     Előterjesztés a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási-díjmegállapításáról szóló 14/2006. (XII. 29.) rendelet módosításáról

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

9.)     Előterjesztés Nyírkarász Községi Önkormányzat  2014. évi költségvetésének  megállapítására

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

10.)  Előterjesztés Nyírkarász Óvoda Óvodavezetői megbízására

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

E g y e b e k

N y í r k a r á s z, 2014. január 22.

                                                                                                                               Félegyházi Gábor

                                                                                                                                    polgármester