Meghívó Képviselő Testületi ülésre

Nyírkarász község

Polgármesterétől

4544 Nyírkarász, Fő út 21.

Száma: 13-5/2014.

M E G H I V Ó

Nyírkarász község Képviselőtestületét az 2011. évi CLXXIX. törvény 46. § (1) bekezdése alapján

2014. április 30-án (szerda) 15 órakor

tartandó  ülésre  ö s s z e h í v o m .

N a p i r e n d i – j a v a s l a t

1.)    Tájékoztató a legutóbbi ülés óta történt eseményekről (tájékoztatás szóban)

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

2.)    Előterjesztés Nagy Miklósné Hunyadi út 7.sz. alatti lakos kérelme külterületi ingatlanok megvásárlására

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

3.)    Előterjesztés Nyírkarász község Önkormányzata 2013. évi költségvetési gazdálkodására

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

4.)    Előterjesztés térítési díj felülvizsgálatára

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

Zárt ülés keretében:

5.)    Előterjesztés a Nyírkarászi Óvoda Óvodavezetői álláshely meghirdetésére

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

6.)    Előterjesztés önkormányzati segélykérelmek bírálatára (kiosztásra)

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

E g y e b e k

N y í r k a r á s z, 2014. április 23.

 

                                                                                                                    Félegyházi Gábor

                                                                                                                        polgármester