Meghívó Képviselő Testületi ülésre

Nyírkarász község
Polgármesterétől
4544 Nyírkarász, Fő út 21.

Száma: 13-9/2014.

M E G H I V Ó

Nyírkarász község Képviselőtestületét az 2011. évi CLXXIX. törvény 46. § (1) bekezdése alapján 

2014. augusztus 19-én (kedd) 15.30 órakor

tartandó  ülésre  ö s s z e h í v o m .

N a p i r e n d i – j a v a s l a t

1.)     Tájékoztató a legutóbbi ülés óta történt eseményekről (tájékoztatás szóban)

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

2.)     Előterjesztés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0048 azonosító számú „Felső-Szabolcsi szennyvíz-elhelyezési és tisztítási projekt összköltségének elfogadására

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

3.)     Előterjesztés „Napelemes rendszer kiépítése Nyírkarász Községben” című pályázat benyújtására

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

4.)     Előterjesztés a Nyírkarászi Óvoda óvodai csoport-létszámemelésének engedélyezésére

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

5.)     Előterjesztés a „Nyírkarász, Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása” című projekt kivitelezőjének kiválasztására

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

6.)     Előterjesztés az  „Óvodai férőhely  bővítés Nyírkarász Községben” című projekt kivitelezőjének kiválasztására

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

7.)     Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására

Előadó: Dr. Bíró Róbert megbízott jegyző

E g y e b e k

N y í r k a r á s z, 2014. augusztus 12.

 Félegyházi Gábor 
polgármester