Meghívó Képviselő Testületi ülésre

Nyírkarász Község
Polgármesterétől
4544 Nyírkarász, Fő út 21.
 

Száma: 13-15/2014

MEGHÍVÓ

Nyírkarász község Képviselőtestületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. § alapján

2014. november 12-én (szerda) 17.00 órakor

tartandó testületi ülésre összehívom.

Helye: Polgármesteri Hivatal- Házasságkötő terem

Napirendi-javaslat

1.)     Előterjesztés a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására

Előadó: Szalmási József polgármester

2.)    Előterjesztés az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásairól szóló önkormányzati rendelet elfogadására

Előadó: Szalmási József polgármester

3.)    Előterjesztés a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadására

Előadó: Szalmási József polgármester

4.)    Előterjesztés alpolgármester megválasztására, eskütételére

Előadó: Szalmási József polgármester

5.)    Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapításáról

Előadó: Szalmási József polgármester

6.)    Előterjesztés jegyzői kinevezéshez szükséges testületi határozat meghozatalára

Előadó: Szalmási József polgármester

7.)    Előterjesztés a Nyírháló Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

Előadó: Szalmási József polgármester

8.)    A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanács állandó és delegált tagjainak megválasztására

Előadó: Szalmási József polgármester

9.)    Nyírmadai Szociális Támogató, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulás társulási megállapodásának elfogadása

Előadó: Szalmási József polgármester

Egyebek

Nyírkarász, 2014. november 6.

Szalmási József

polgármester