Meghívó Képviselő-Testületi ülésre

Nyírkarász Község

Polgármesterétől

4544 Nyírkarász, Fő út 21.

Száma: 221/2015

MEGHÍVÓ

Nyírkarász község Képviselőtestületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. § alapján

2015. január 30-én (péntek) 17.00 órakor tartandó testületi ülésre összehívom.

Helye: Polgármesteri Hivatal- Házasságkötő terem

Napirendi-javaslat

  • Tájékoztató a legutóbbi ülés óta történt eseményekről

Előadó: Szalmási József polgármester

  • Előterjesztés a jegyzőkönyv hitelesítők személyének megválasztására
  • Előterjesztés a Nyírkarász Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a temető használatának rendjéről és a temetkezésről szóló rendelet elfogadására

Előadó: Szalmási József polgármester

  • Előterjesztés a szolgáltatóház bérleti díjának a felülvizsgálatáról

 Előadó: Szalmási József polgármester

  • Előterjesztés a Nyírkarászi Óvoda közbeszerzési eljárás lefolytatásának elfogadására

Előadó: Szalmási József polgármester

  • Előterjesztés a 2015. évi költségvetésének elfogadására

Előadó: Szalmási József polgármester

Zárt ülés keretében:

  • Előterjesztés önkormányzati képviselők összeférhetetlenségének megállapításáról

Előadó: Szalmási József polgármester

  • Előterjesztés önkormányzati átmeneti segélykérelmek döntésére

Előadó: Szalmási József polgármester

Egyebek

Nyírkarász, 2015. január 26.

 Szalmási József

polgármester