Meghívó Képviselő Testületi ülésre

Nyírkarász község

Polgármesterétől

4544 Nyírkarász, Fő út 21.

Száma: 6-5/2013.

M E G H I V Ó

Nyírkarász község Képviselőtestületét az 2011. évi CLXXIX. törvény 46. § (1) bekezdése alapján

2013. június 12-én (szerda) 13 órakor

tartandó   ülésre  ö s s z e h í v o m .

 

Helye: Házasságkötő terem

N a p i r e n d i – j a v a s l a t

1.) Tájékoztató a legutóbbi ülés óta történt eseményekről (tájékoztatás szóban)

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

2.) Előterjesztés a Polgári Védelmi Társulás megszüntetéséről

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

3.) Beszámoló a Kisvárdai Hivatásos Tűzoltóság 2012. évi szakmai tevékenységéről

(e-mail címre megküldve)

Előadó: Aros László tű.őrnagy kirendeltség-vezető

4.) Előterjesztés az Idősek Otthona Program-stratégiájáról 2012.07.01-2017.06.30.

(e-mail címre megküldve)

Előadó: Kocsisné Imre Beáta intézményvezető

5.) Előterjesztés az Idősek Otthona, Idősek Klubja és Étkeztetés keretében módosított

Szervezeti és Működési Szabályzat, Szakmai Program és Házirend jóváhagyására

(e-mail címre megküldve)

Előadó: Kocsisné Imre Beáta intézményvezető

6.) Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásának értékeléséről

Előadó: Dr. Bíró Róbert helyettes jegyző

7.) Előterjesztés a Közép-Nyírség Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulás Társulási

Megállapodásának módosítására

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

8.) Előterjesztés a Szociális Támogató, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulási

Megállapodásának módosítására

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

9.) Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonát képező külterületi ingatlanok értékesítésre való

kijelölése

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

10.) Előterjesztés Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása című projekt ajánlatainak

értékelésére (e-mail címre megküldve)

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

11.) Előterjesztés Nyírkarász Belterületi Közpart Felújítása című projekt ajánlatainak

értékelésére (e-mail címre megküldve)

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

12.) Előterjesztés a főzőkonyha további működtetésére (előterjesztés szóban)

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

13.) Előterjesztés szociális intézmény közös fenntartására vonatkozó társulási megállapodás

jóváhagyására

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

E g y e b e k

N y í r k a r á s z, 2013. május 30.

 

                                                                                                                Félegyházi Gábor

                                                                                                                    polgármester