Meghívó Képviselő Testületi ülésre 2013.01.17

Nyírkarász község
Polgármesterétől
4544 Nyírkarász, Fő út 21.

Száma: 6-1/2013.

M E G H I V Ó

Nyírkarász község Képviselőtestületét az 1990. évi LXV. törvény 12. § (2) bekezdése alapján

2013. január 17-én (csütörtök) 17,30 órakor

tartandó ülésre ö s s z e h í v o m .

Helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő-terem

N a p i r e n d i – j a v a s l a t

1.) Tájékoztató a legutóbbi ülés óta történt eseményekről

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

2.) Előterjesztés a Váci Mihály Általános Iskola, Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálatára

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

3.) Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelési
szerződés jóváhagyására

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

4.) Előterjesztés a gyermekek átmeneti gondozását biztosító intézményfenntartó központtal
kötött ellátási szerződés jóváhagyására

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

5.) Előterjesztés Nyírkarász község területén temetkezési szolgáltatás ellátására

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

6.) Előterjesztés Nyírkarász községi Önkormányzat tulajdonában álló szolgáltatóház bérleti
szerződésének felülvizsgálatára

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

7.) Beszámoló a Közép-Nyírségi Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi
tevékenységéről

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

8.) Előterjesztés a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálatára

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

9.) Előterjesztés a Közép-Nyírségi Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulás társulási
megállapodás elfogadására

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

10.) Előterjesztés Nyírkarász Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Alapító
Okiratának felülvizsgálatára, módosítására

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

E g y e b e k

 

N y í r k a r á s z, 2013. január 10.

Félegyházi Gábor
polgármester