Meghívó Képviselő Testületi ülésre

Nyírkarász község

Polgármesterétől

4544 Nyírkarász, Fő út 21.

Száma: 6-7/2013.

M E G H I V Ó

Nyírkarász község Képviselőtestületét az 2011. évi CLXXIX. törvény 46. § (1) bekezdése alapján

2013. július 4-én (csütörtök) 16 órakor

tartandó ülésre ö s s z e h í v o m .

Helye: Házasságkötő terem

N a p i r e n d i – j a v a s l a t

1.) Tájékoztató a legutóbbi ülés óta történt eseményekről (tájékoztatás szóban)

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

2.) Előterjesztés a Felső-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulás Társulási Megállapodás felülvizsgálatára és

módosítására (e-mail címre megküldve)

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

3.) Előterjesztés a nyírkarászi Váci Mihály Általános Iskola intézményvezetői pályázat véleményezésére

(előzőleg kiadva)

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

4.) Előterjesztés Nyírkarász Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadására

(e-mail címre megküldve)

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

5.) Előterjesztés Nyírkarász község Önkormányzata 2012. évi költségvetési gazdálkodásáról

(előzőleg kiadva)

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

6.) Előterjesztés Nyírkarász község Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített összevont éves beszámolójának

könyvvizsgálatáról

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

7.) Előterjesztés a főzőkonyha további működtetésére (előterjesztés szóban)

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

E g y e b e k

N y í r k a r á s z, 2013. június 27.

Félegyházi Gábor

polgármester