Meghívó Képviselő Testületi ülésre

Nyírkarász község

Polgármesterétől

4544 Nyírkarász, Fő út 21.

 

Száma: 6-8/2013.

M E G H I V Ó

Nyírkarász község Képviselőtestületét az 2011. évi CLXXIX. törvény 46. § (1) bekezdése alapján

2013. augusztus  30-án (péntek) 12 órakor

tartandó   ülésre  ö s s z e h í v o m .

Helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem (Nyírkarász, Fő út 21.)

N a p i r e n d i – j a v a s l a t

1. Előterjesztés   önkormányzati  képviselő  eskütételére

Előadó: Félegyházi Gábor

2. Tájékoztató a legutóbbi ülés óta történt eseményekről (tájékoztatás szóban)

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

3. Előterjesztés az Idősek Otthona Szakmai Program módosításának jóváhagyására (e-mail címre megküldve)

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

4. Tájékoztató a 2013./2014. nevelési év indulásáról, a köznevelési feladatokról, a Nyírkarászi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Házirendjének jóváhagyásáról (e-mail címre megküldve)

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

5. Előterjesztés  a főzőkonyha   további működtetésére

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

6. Előterjesztés reorganizációs hitel felvételére az Erste Bank Hungary Zrt-től (e-mail címre megküldve)

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

7. Előterjesztés az Általános Iskolai tanulók étkezési térítési díjkedvezményére

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

8. Előterjesztés önkormányzati külterületi ingatlan értékesítésére

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

9. Előterjesztés a Felső-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulás Társulási megállapodásának módosítására (e-mail címre megküldve)

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

E g y e b e k

N y í r k a r á s z, 2013. augusztus 28.

 

Félegyházi Gábor

polgármester