Meghívó Képviselő testületi ülésre

Nyírkarász község

Polgármesterétől

4544 Nyírkarász, Fő út 21.

Száma: 6-10/2013.

M E G H I V Ó

Nyírkarász község Képviselőtestületét az 2011. évi CLXXIX. törvény 46. § (1) bekezdése alapján

2013. október 10-én (csütörtök) 13 órakor

tartandó  rendkívüli  ülésre  ö s s z e h í v o m .

Helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem (Nyírkarász, Fő út 21.)

N a p i r e n d i – j a v a s l a t

1. Tájékoztató a legutóbbi ülés óta történt eseményekről (tájékoztatás szóban)

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

2. Előterjesztés  A Nyírségi Ivóvíz-javító Önkormányzati Társulás Környezet és Operatív Program keretében ivóvízminőség-javítás KEOP-1.3.0 kódszámú pályázat finanszírozására

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

3. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulóhoz való csatlakozásra

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

4. Előterjesztés a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

5. Előterjesztés a Váci Mihály Általános Iskola Intézményi Tanácsba való delegálásra

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

6. Előterjesztés a Nyírkarászi Óvoda Alapító Okiratának módosítására

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

E g y e b e k

N y í r k a r á s z, 2013. október 8.

 

 

                                                                                                                                 Félegyházi Gábor

                                                                                                                                     polgármester