Meghívó Képviselő Testületi ülésre

Nyírkarász község

Polgármesterétől

4544 Nyírkarász, Fő út 21.

Száma: 6-13/2013.

M E G H I V Ó

 Nyírkarász község Képviselőtestületét az 2011. évi CLXXIX. törvény 46. § (1) bekezdése alapján

2013. december 18-án (szerda)  08 órakor

tartandó rendkívüli  ülésre  ö s s z e h í v o m .

Helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem (Nyírkarász, Fő út 21.)

N a p i r e n d i – j a v a s l a t

1. Előterjesztés a közüzemi csatornahálózatba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésérő

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

E g y e b e k

N y í r k a r á s z, 2013. december 16.

                                                                                                        Félegyházi Gábor

                                                                                                            polgármester