Meghívó Képviselő Testületi ülésre

Nyírkarász község

Polgármesterétől

4544 Nyírkarász, Fő út 21.

Száma: 6-14/2013.

M E G H I V Ó 

Nyírkarász község Képviselőtestületét az 2011. évi CLXXIX. törvény 46. § (1) bekezdése alapján

2013. december 30-án (hétfő)  13 órakor

tartandó    ülésre  ö s s z e h í v o m .

1.) Előterjesztés a Polgári Védelmi Társulás megszüntetéséről szóló 29/2013.(VI.19.)  határozat módosítására (email címre megküldve)

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

2.) Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés 1. számú módosítására (email címre megküldve)

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

3.) Előterjesztés  Baktalórántházai Szociális Segítő Szolgálat Társulás Társulási Megállapodásának módosítása (email címre megküldve)

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

4.) Előterjesztés „Nyírkarász, IKSZT kialakítása” című projekten belül födém és tetőszerkezet építésére (email címre megküldve)

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

5.) Előterjesztés a reorganizációs hitelszerződés módosítására

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

6.) Előterjesztés az óvoda Alapító okiratának módosítására

Előadó: Félegyházi Gábor polgármester

N y í r k a r á s z, 2013. december 18.

 

 

                                                                                                        Félegyházi Gábor

                                                                                                            polgármester