Testületi ülés

Nyírkarász Község

Polgármesterétől

4544 Nyírkarász, Fő út 21.

Száma: 221-15/2015.

 

MEGHÍVÓ

Nyírkarász község Képviselőtestületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló

2011. évi CLXXXIX. törvény 44. § alapján

  2015. november 30.-án (hétfő) 10.00 órakor

  tartandó rendkívüli testületi ülésre összehívom.

 Helye: Polgármesteri Hivatal- Házasságkötő terem

NAPIRENDI JAVASLAT

 

Előterjesztés a jegyzőkönyv hitelesítők személyének megválasztására

Előadó: Szalmási József polgármester

 Előterjesztés„települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása”

pályázat benyújtására

Előadó: Szalmási József polgármester

Előterjesztés A 323/1 hrsz és a 322 hrsz-ú ingatlanok átminősítésére

Előadó: Szalmási József polgármester

Előterjesztés Nyírmadai Szociális Támogató,Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat Társulás társulási

megállapodásának elfogadására

Előadó: Szalmási József polgármester

ZÁRT ÜLÉS:

Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrész bírálatára

Előadó: Szalmási József polgármester

Előterjesztés a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételére

Előadó: Szalmási József polgármester

Nyírkarász, 2015. november 26.

                                                                               Szalmási József polgármester