Közmeghallgatás

T i s z t e l t   L a k o s s á g !

Tájékoztatom Önöket, hogy

Nyírkarász Község Önkormányzata Képviselő-testülete

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a alapján

2015. december 18-án (péntek) 17.00 órai kezdettel

k ö z m e g h a l l g a t á s t

tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

A közmeghallgatás helye:

Általános Iskolai Ebédlő (Nyírkarász, Fő út 67.sz.)

Napirendi javaslat:

1.) Beszámoló a Képviselőtestület 2015. évi tevékenységéről, a 2016. évi tervekről

Előadó:Szalmási József polgármester

2.)  Egyebek

Kérem Önöket, tiszteljenek meg jelenlétükkel!

N y í r k a r á s z, 2015. december 10.

Tisztelettel:

Szalmási József sk.

polgármester