Meghívó

Nyírkarász Község

Polgármesterétől

4544 Nyírkarász, Fő út 21.

 

Száma: 172 /2016.

 

MEGHÍVÓ

Nyírkarász község Képviselőtestületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. § alapján

 2016. február 4.-én (csütörtök) 17.00 órakor

tartandó testületi ülésre összehívom.

Helye: Polgármesteri Hivatal- Házasságkötő terem

 

Napirendi-javaslat

  • Előterjesztés a jegyzőkönyv hitelesítők személyének megválasztására

Előadó: Szalmási József polgármester

  • Előterjesztés az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló önkormányzati rendelet elfogadására

Előadó: Szalmási József polgármester

  • Előterjesztés a Középtávú Tervezés elfogadására

Előadó: Szalmási József polgármester

  • Előterjesztés a Nyírkarász Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására

Előadó: Szalmási József polgármester

  • Előterjesztés a Nyírmadai Szociális Támogató, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulás társulási megállapodásának módosítására

Előadó: Szalmási József polgármester

  • Előterjesztés Szalmási József polgármester 2016. évi szabadságolási tervéről

Előadó: Szalmási József polgármester

  • Előterjesztés a 0147/21-tól 0147/44-ig helyrajzi szám alatt lévő kivett major elnevezésű ingatlanok jelöléséről

Előadó: Szalmási József polgármester

 

  • Előterjesztés a kötelező betelepítési kvóta elutasítására

Előadó: Szalmási József polgármester

 

Egyebek

 

Zárt ülés keretében:

  • Előterjesztés a rendkívüli települési támogatási kérelmek döntésére

Előadó: Szalmási József polgármester

Nyírkarász, 2016. január 21.

 

 

 

Szalmási József

polgármester