A Zetor- Vas Kft. tanfolyamokat indít

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy a Zetor-Vas Kft- GazdaCentrum, mint Akkreditált Felnőttképzési Intézmény (lajstromszám: AL-2142)

„Mezőgazdasági vegyszerek, üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassújárművel történő közúti szállítása” valamint

„Undort keltő anyagok belföldi közúti szállítására képesítő járművezetői„ tanfolyamot indít.

A 113/2004(IX.23.) GKM rendelet alapján- „E rendeletet a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel (a továbbiakban: vontató) vontatott pótkocsival, 40 km/órát meg nem haladó sebességgel történő közúti szállítására, a szállításoknál használt szállítóegységre és annak személyzetére kell alkalmazni”, mely 10.§ (1) pontja kimondja” Mezőgazdasági vegyszer, üzemanyag belföldi közúti szállításánál szállítóegység vezetője az lehet, aki az ilyen anyagok közúti szállítására előírt szabályokból szóbeli vizsgát tett, és erről a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Központi Hivatala igazolást adott ki.

A 38/2009. (VIII.7.) KHEM rendelet alapján: Azon anyagok belföldi szállításánál, amelyek az 1994. december 31-ig érvényes ADR szerint 6.2 osztály fogalomkörébe tartoztak, de az 1995. január 1-jétől hatályos előírások szerint már nem esnek az ADR hatálya alá, az 1994. december 31-ig hatályos ADR 6.2 osztályra vonatkozó (szállítási, csomagolási) előírásokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a fuvarokmányba az „undort keltő anyag” bejegyzést kell tenni.

Az undort keltő anyagok belföldi szállítását végző gépkocsivezetőknek a szállításra előírt szabályokból vizsgát kell tenni, amelyről a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala igazolást ad ki. A vizsga követelményeit a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala külön szabályzatban határozza meg.

A tanfolyamokra való jelentkezés folyamatos, minimum 20 fő jelentkező esetén indítják el.

HELYSZÍN:  Zetor-Vas Kft – Gazdacentrum, 4400 Nyíregyháza, Szabadságbokor 6. (Tiszavasvári út 46-47-es kilométerkő között)

KÉPZÉSEK IDŐTARTAMA: 20-20 óra

A TANFOLYAMOKON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE: „T” vagy „ C+ E”, vagy B kategóriás vezetői engedély ( mezőgazdasági vontató vagy lassú jármű)

A TANFOLYAMOK DÍJA: 36. 000 Ft/ fő,   valamint 30.000 Ft/fő, mely a vizsgadíjat is tartalmazza.

Tanfolyamra való jelentkezés és további információ a részvételi lehetőségekről, feltételekről, az alábbi elérhetőségeken:

kepzes@zetorvas.hu

06 30 9 151 805 – Vas Veronika

06 30 4 664 936 – Kelemen Máté