Adatszolgáltatás a nitrátérzékeny területekről

Tájékoztató a nitrátérzékeny területen mezőgazdaság tevékenységet folytatók adatszolgáltatási kötelezettségéről

A felszíni és felszín alatti vizek védelme, minőségének megőrzése, javítása napjainkban jogos társadalmi elvárássá vált. A növénytermesztésben esetlegesen előforduló szakszerűtlen tápanyag gazdálkodás és talajhasználat, valamint az állattenyésztés során keletkező szervestrágya tárolása, felhasználása vizeink terhelését, szennyezését okozhatja. Kiemelt
figyelmet kell fordítani azokra a „nitrátérzékeny” területekre, amelyek a szennyezésre érzékenyebbek (Pl.: ivóvízbázisok védőterülete, nagy tavaink és a bányatavak környezete, karsztos területek), vagy már valamilyen mértékben jelenleg is szennyezettek.

A nitrátérzékeny területek a 27/2006. (II.7.) számú Kormányrendeletben kerültek meghatározásra, a területeknek a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről a 43/2007. (VI.1.) számú FVM rendeletben lehet tájékozódni. Ez utóbbi rendeletnek a mellékletében a nitrátérzékeny területek blokkok szintjén, a nitrátérzékeny területek által érintett települések szerinti bontásban vannak felsorolva. Egy adott blokk nitrátérzékenysége kikereshető és térképen megtekinthető a www.mepar.hu és www.mvh.gov.hu (MEPAR blokk kereső) oldalon is.

Magyarországon EU direktíva alapján kiadott jogszabály írja elő a nitrátérzékeny területen mezőgazdasági tevékenységet folytatók részére a nyilvántartás vezetési és adatszolgáltatási kötelezettséget. Az 59/2008. (IV.29.) számú FVM rendelet alapján a gazdálkodási évre vonatkozóan (2010. szeptember 1. – 2011. augusztus 31.) az adatszolgáltatást 2011. december 31.-ig, a tevékenység helye szerint illetékes talajvédelmi hatósághoz kell benyújtani.

A rendeletben előírt adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség nitrátérzékeny területen valamennyi mezőgazdasági tevékenységet folytatóra vonatkozik, illetve a nitrátérzékeny területen kívül a magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó mértékben állattartást végző természetes és jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra is. Megyénkben az előírás közel 12.500 gazdálkodót és néhány száz állattartó telepet érint.

Az adatszolgáltatáshoz szükséges adatlapot és kitöltési útmutatót a rendelet melléklete tartalmazza, de letölthető a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal honlapjáról is (www.szszbmkh.hu / Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság / Adatlapok, Tájékoztatók). A jogszabályok hatályos szövege megtekinthető www.mhk.hu „ingyenes jogszabályszolgáltatás” oldalán.

A www.mgszh.gov.hu/nyomtatvanyo /e_nyomtatvanyok oldalon található program segítségével lehetőség van az adatlap számítógépes programmal történő kitöltésére, majd ügyfélkapun keresztül történő elektronikus, vagy kinyomtatás utáni hagyományos módon történő megküldésére. A program nagy segítséget jelent azoknak a gazdálkodóknak, akik részére a jogszabály előírja a gazdálkodási napló elektronikus formában történő megküldését, valamint azoknak a gazdálkodóknak, akik elektronikus formában vezetik a nyilvántartásukat és ilyen formában nagy mennyiségű adatot kezelnek.

A „Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat” szabályait a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.29.) számú FVM rendelet határozza meg. E magatartás kódex nitrátérzékeny területen valamennyi mezőgazdasági tevékenységet folytatóra nézve kötelező.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vonatkozásában az adatlapokat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának címére kell eljuttatni (email: szabolcs-nti@mgszh.gov.hu; Levél cím: 4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 33.; Telefon/Fax: 42/508-454).

A 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet alapján az előírt adatszolgáltatás teljesítésének elmulasztása, illetve az adatszolgáltatást megalapozó nyilvántartás vezetésének hiánya esetén a talajvédelmi hatóság nitrát adatszolgáltatási bírságot szabhat ki a mulasztó terhére, amelynek mértéke – a mulasztás, illetve az előírások megszegésének mértékétől függően – 10.000–100.000 forint közötti összeg lehet.

Amennyiben az adatszolgáltatással kapcsolatosan kérdés merül fel, úgy segítséget kérhet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal falugazdászaitól, valamint növényvédelmi és talajvédelmi felügyelőitől.

Nyírkarász területén adatszolgáltatásra kötelezettek az állattartási tevékenységet folytatók!