Agrárkamarai választások

Az Országgyűlés a 2012. évi CXXVI. törvényben rendelkezett az új Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara létrehozásáról. A jogalkotó célja: erős, egységes és korszerű köztestületet létrehozni a hazai agrárium támogatására, amely kiterjed a teljes élelmiszer-előállítási láncra, azaz alanyi jogon tagja lesz a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, a mezőgazdasági beszállítóipar és a vidékfejlesztés minden piaci szereplője.

A törvény szerint az új kamarának legkésőbb 2013. március 31-ig,országos kamarai választásokat követően kell megalakulnia, küldötteit, testületeit és tisztségviselőit 5 évre választják az „egy tag – egy szavazat” elve alapján. A jelenlegi megyei agrárkamarák a megalakulással egyidőben egyetemes jogutódlással beolvadnak az egységes országos kamarába.

vidékfejlesztési miniszter a törvény felhatalmazása alapján a 2013. február 1-21. közötti időszakot jelölte ki az országos agrárkamarai választások lebonyolítására. A választói névjegyzékre a törvény rendelkezése szerint azok a tagságra kötelezettek kerülhettek fel, akik 2012. november 30-ig érvényesen bejelentkeztek az agrárkamarai nyilvántartásba, és megfizették az 5.000,- Ft-os egyszeri nyilvántartásba vételi díjat.

Az Agrárkamara Átmeneti Elnöksége, mint a választások lebonyolításáért felelős testület – a megfelelő adategyeztetések elvégzése után – 2013. január 9-i ülésén elfogadta a választói névjegyzéket. Amely 2013. január 18-tól megtekinthető a Magyar Agrárkamara székhelyén (1119 Budapest, Fehérvári út 89-95., 3. emelet), munkanapokon 8.00-16.00 között.

Az új köztestület legitimitását területi alapú demokratikus önkormányzata és az egész szektorra kiterjedő tagsága garantálja, ám munkája akkor lesz igazán eredményes, ha szakmailag rátermett, az ágazat iránt elkötelezett és felelősen gondolkodó szakemberekvezetik. Ezért kérjük: ÖN IS AKTÍVAN VEGYEN RÉSZT AZ ÚJ AGRÁRKAMARA JÖVŐJÉNEK ALAKÍTÁSÁBAN, ÉS ADJA LE VOKSÁT a legalkalmasabbnak ítélt küldöttekre és tisztségviselőkre!

A választásokkal kapcsolatos kérdésekben az érdeklődők hívhatják az Agrárkamara telefonos választási ügyfélszolgálatát a 06-80-911-078-as zöld számon, illetve írhatnak a valasztas@agrarkamara.hu e-mail címre.

www.agrarkamara.hu