Álláspályázat szociális munkás munkakör betöltésére

Nyírkarász Községi Önkormányzat pályázatot hirdet az EFOP-1.6.2-16-2017-00043 Szegregált élethelyzetek felszámolása Nyírkarászon (ESZA) projekt keretében szociális munkás munkakör betöltésére.

A munkajogviszony időtartama: határozott idejű munkaviszony 2022.12.08. napjától 2023.07.31. napjáig terjedően 3 hónapos próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, napi 8 órában

Munkáltató: Nyírkarász Községi Önkormányzat, 4544 Nyírkarász, Fő út 21.

A munkavégzés helye: 4544 Nyírkarász, Madai u. 38. Csillagpont épülete

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

– A szegregátumban élő egyének és családok társadalmi felzárkóztatásának, integrációjának elősegítése,

– folyamatos szociális munka végzése,

– pénzügyi, családszervezési, életvezetési tanácsadás,

– problémák feltérképezése, egyéni és családi fejlesztési tervek készítése, megvalósítása, folyamatos felülvizsgálata,

– közösségépítő programok szervezése.

– A szociális munkás rendszerszemléletben gondolkodva a család egészét segíti, gondozza az egyén minél hatékonyabb integrálódása érdekében.

Díjazás mértéke:

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2021. évi I. törvény alapján, megállapodás szerint.

Pályázati feltételek:

Felhívásnak megfelelően:

– Szociális munkásra vonatkozó elvárások: a. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklet II. részében a családsegítő és tanácsadó munkaköröknél felsorolt következő képesítések valamelyikével lehet szociális munkás munkakört betölteni a projekt keretében: Családsegítő munkakörnél felsorolt képesítések: Felsőfokú szociális szakképzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakképzettség, szociológus, felekezeti szociális munkás, viselkedéselemző, közösségi szociális munkás, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, család- és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus, játék- és szabadidő- szervező tanár, addiktológiai konzultáns vagy gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember.

– felhasználói szintű számítógépes ismeretek (World, Excel, Powerpoint)

– erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat -legalább 1-3 év

– „B” kategóriás jogosítvány, saját gépjármű,

– jó kommunikációs készség, empátia, csapatban való munkavégzés képessége,

– jó szervezőkészség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– fényképes szakmai önéletrajz,

– szakképzettséget, illetőleg iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,

– motivációs levél,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez, továbbításához hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2022. december 8. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 1. 16 óráig beérkezőleg.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Nyírkarász Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (4544 Nyírkarász, Fő út 21.). Kérjük a borítékon feltüntetni „EFOP-1.6.2 szociális munkás munkakör”.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szalmási József polgármester nyújt a 06-45/610-126 telefonszámon.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról Nyírkarász Községi Önkormányzat polgármestere dönt a személyes meghallgatást követően. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 2.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

www.nyirkarasz.hu

Nyírkarászi Művelődési Házban kifüggesztve

Csillagpont épületében (Nyírkarász, Madai u. 38.) a faliújságon

Az Önkormányzat épületében a hirdető táblán