Az ebtartás helyi szabályairól

Tisztelt Lakosság!

Egyre több lakossági bejelentés érkezett a Polgármesteri Hivatalhoz, hogy a település utcáin folyamatosan jelennek meg a gazdátlan, felügyelet nélkül kóborló ebek, melyek veszélyeztetik a közlekedők biztonságát.

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét Nyírkarász Települési Önkormányzat Képviselő- testületének az állattartás helyi szabályairól szóló 10/2011. (VII.07.) számú rendelet 4.1 pontjára, mely az ebtartás szabályairól az alábbiakat mondja ki:

13. § (1) Nyírkarász község közigazgatási területén ebek csak a következő korlátozások betartásával tarthatók:

a) Kertes családi házban lakásonként 3 kutya tartható.

b) Többlakásos lakóépületben, társasházban az ebtartás a tulajdonostársak megállapodása, a társasházról szóló jogszabályok, és a társasházi alapító okiratban foglaltak alapján folytatható. Amennyiben ez nem szabályozott, úgy lakásonként 3 kutya tartható.

c) Többlakásos lakóépület közös használatú helyiségeiben valamint erkélyen és loggiákon kutyát tartani tilos.

(2) Az ingatlanon nem tartható eb, amennyiben az ebtartó nem tudja állatát olyan feltételek között tartani, hogy az elkóborolni, vagy közterületre felügyelet nélkül kijutni ne tudjon.

(3) A harapós, vagy támadó természetű kutyát a kiszabadulását megakadályozó módon, vagy zárt helyen kell tartani, vagy a telek, a ház (lakás) bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát kell szembetűnő módon elhelyezni.

14. § (1) Tilos ebet beengedni, bevinni:

a) vendégforgalmat bonyolító nyilvános helyre, az üzemeltető hozzájárulása nélkül,

b) élelmiszert árusító üzletbe, piac területére, gyógyszertárba,

c) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intézmények területére, sportpályára,

d) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmények épületébe.

(2) A korlátozás nem vonatkozik a vakvezető és egyéb segítő kutyákra, amennyiben ezt a tényt az eb felügyeletével megbízott hitelt érdemlően igazolni tudja.

15. § Az eb tulajdonosa az eb szaporulatát, az elválasztást követő 30 napon belül köteles eltávolítani az ingatlanáról.

16. § (1) Nyírkarász község közigazgatási területén az eb tenyészet létesítését a polgármester engedélyezheti, az illetékes közegészségügyi és állategészségügyi szakhatóság szakmai véleményének kikérése után. A kettő darabnál több eb tartása esetén ugyanazoknak az előírásoknak kell eleget tenni, mint tenyészet létesítése esetén. A 13.§ szerinti szaporulat nem minősül eb tenyészetnek.

(2) Engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a közös udvarban lakó és a telekhatáros szomszédok hozzájáruló nyilatkozatát.

(3) A polgármester kötelezheti az állattartót az állatainak elszállítására, ha az állattartó az állatainak száma, valamint a védőtávolságok betartása tekintetében nem kért és nem kapott hozzájárulást az eltérésre. Az állatok elszállításának költsége az állatok tulajdonosát terheli. A polgármester döntése ellen a képviselő-testülethez lehet jogorvoslatért fordulni.


Aki a fenti előírásokat megszegi, szabálysértést követ el és szabálysértési eljárás lefolytatása esetén 50.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Amennyiben a helyszíni ellenőrzések alkalmával, illetve lakossági bejelentések kapcsán bebizonyosodik, hogy az ebtulajdonos nem tett eleget az ebtartásra vonatkozó előírásoknak, a mulasztóval szemben szankció kezdeményezésére kerül sor.

A lakosság veszélyeztetése, illetve a szankciók elkerülése érdekében kérem fentiek szíves tudomásulvételét és azok maradéktalan betartását.

Nyírkarász, 2011. július 19.

Kovácsné Rutkai Katalin

Nyírkarász község Önkormányzatának jegyzője