Betakarítás tűzkármentesen

A nyári időszak tűzvédelmi szempontból legveszélyesebb munkafolyamatai a szemes termény betakarítási és a szárítási munkák.

Az éves tűzkár statisztikai adatok felhívják a termelők, gazdálkodók figyelmét arra, hogy a betakarítással kapcsolatosan a keletkező tűzkár értéke dinamikusan nő.

A betakarítási, kazlazási, szalma összehúzási, bálázási és a szemes termény szárítási tevékenységgel kapcsolatos követelményeket a 2008. május 22-én hatályba lépett 9/2008. (I.22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról tartalmazza.

Ezen előírások megsértése enyhébb esetben helyszíni bírságolási, szabálysértési eljárást, súlyosabb esetben tűzvédelmi bírságolást von maguk után.

A tűzesetek megelőzése, tűzkárok bekövetkezésének elkerülése érdekében az alábbiakat  tartsák be:

– Az aratási munkák végzése előtt a gépszemlék megtartása

– Aratás szabályai

– A tarló és növényi hulladék égetés szabályai

– A mezőgazdasági erő- és munkagépek előírásai

– A terményszárítás előírásai

Felhívjuk a gazdálkodók figyelmét, hogy a kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalma- összehúzási és bálázási munkáiban csak az a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, legalább egy, az érvényben lévő hatályos szabványoknak és jogszabályoknak megfelelő, 21A és 113B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel is ellátott erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte.

A jármű megfelelőségéről szemle keretében kell meggyőződni, amelyek tervezett időpontját 8 nappal előbb írásban az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságra be kell jelenteni. A szemléről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyek 1 példányát a járművön el kell helyezni és a szemlét követő 8 napon belül a tűzoltóságnak meg kell küldeni.

A gépszemléket, szárítóberendezések felülvizsgálatának végrehajtását saját szervezésben a gazdálkodók végezhetik, melyen igény és lehetőség esetén a Kisvárdai Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság képviselői felkérésre közreműködnek.

A betakarítási munkák végzése során a tűzoltóság munkatársai a jogszabályi előírások betartását folyamatosan, célellenőrzések során vizsgálni fogják.

A tűzkármentes betakarítás érdekében kérjük, fokozottan figyeljenek!