Dohányosok figyelem!

Megjelent a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási támogatás kötelezettségének teljesítésének mértékéről szóló nyomtatványt tartalmazó MVH közlemény.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) felhívja a zöldség-, gyümölcs- és dohány szerkezetátalakítás jogcímmel érintett ügyfelek figyelmét, hogy a feltételek és kötelezettségek teljesítésének mértékéről nyilatkozatot kell benyújtani, melynek határideje 2013. február 15.

A K0127 számú nyomtatvány megtalálható a 8/2013 (I.21.) MVH Közlemény mellékletében, valamint letölthető ide kattintva. A dokumentumot az ügyfél lakhelye/székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségre kell elküldeni, kizárólag postai úton!

A szerkezetátalakítási program alapján vállalt élőmunka ráfordítási kötelezettség feltételeinek nem vagy csak részleges teljesítése esetén nem teljesítési bírságot szab ki a Hivatal.  A gazdálkodók a benyújtott nyilatkozatuk valóságtartamáért felelnek, a nyomtatványok hiányos, vagy határidőn túli benyújtását az MVH mulasztási bírsággal szankcionálja.

MVH

Letölthető dokumentumok:

K0127 nyomtatvány

Kitöltési útmutató