Ebnyilvántartás

Tisztelt Lakosság!

Nyírkarász Község területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa vagy tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani (az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet alapján 30.000 állatvédelmi bírságot vonhat maga után).

Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy Nyírkarász Község Önkormányzata az ebösszeírás adatai alapján jelenleg nem tervezi az ebrendészeti hozzájárulás bevezetését, az összeírás célja kizárólag a törvényi előírásnak való megfelelés.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik. További ebösszeíró adatlap beszerezhető a Nyírkarászi Polgármesteri Hivatalban.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Nyírkarászi Polgármesteri Hivatalba Likiné Dancs Ágnes ügyintézőnek.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2015. február 27.

Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Kormányrendelet 17/B § (10) bekezdése szerint 2013. január 1-től a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért szíveskedjenek a transzponderrel meg nem jelölt ebeket a szolgáltató állatorvosnál megjelöltetni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben 2015.02.27.-ét követően az Ebösszeíró adatlapon szereplő adatokban változás történik (pl:szaporulat, kimúlás), továbbá amennyiben ezen időpont után kerül az eb a felügyelete alá azt be kell jelentenie a Nyírkarászi Polgármesteri Hivatal részére, a változást követő 15 napon belül.

Az ebösszeírás elmulasztásának jogkövetkezménye- az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet alapján – minimum 30.000,- Ft pénzbírság.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát az önkormányzat munkatársai ellenőrizni fogják.

Köszönjük az együttműködésüket!

Nyírkarász, 2015. január 26.

Matyi Andrásné mb.jegyző sk.

Letölthető dokumentumok:

Ebösszeíró adatlap