Felhívás

Tisztelt Ebtartók!

Felhívom valamennyi ebtartó figyelmét, hogy a tulajdonában lévő kutya kötelező védőoltással/ mikrochippel való ellátásáról az alábbiakat figyelembe véve ebtartói kötelezettségének eleget téve gondoskodjon.

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008 (XII.20.) FVM rendelet 4.§ (1) bekezdése értelmében az állattartó köteles minden három hónaposnál idősebb ebet 30 napon belül, az első oltást követően 6 hónapon belül, majd ezt követően évenként veszettség ellen saját költségén valamely szolgáltató állatorvossal beoltatni. Az oltási könyvet meg kell őrizni.

Veszettség ellen csak mikrochippel ellátott kutya oltható. 2013. január 1-jétől minden 4 hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel – bőr alá ültetett mikrochippel – megjelölve tartható. A mikrochippel megjelölt eb tulajdonosának, tartási helyének megváltozása, vagy az állat elpusztulása esetén az eb tartója az adatváltozást 8 napon belül köteles a szolgál­tató állatorvossal az országos elektronikus ebadatbázisban regisztráltatni. Az adatbá­zisba történő regisztráció, adatmódosítás díjmentes.

Az oltási kötelezettség, a mikrochip beültetésének elmulasztása állatvédelmi bírságot von maga után: 20 ezer forinttól akár 150 ezerig is terjedhet, a jogsértés körülményeitől függően. (244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet)

Külön felhívom a figyelmet arra, hogy az állatvédelmi törvény alapján az eb tulajdonosa/tartója az ebösszeíráskor köteles volt a törvényben meghatározott adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Kérem a tisztelt ebtartókat, hogy akik nem tették meg, az adatszolgáltatási kötelezettségüknek tegyenek eleget és nyilatkozni szíveskedjenek Nyírkarász közigazgatási területén tartott ebeik adatairól! További információ: https://www.nyirkarasz.hu/hirek/ebosszeiras

Az előírások betartását a jegyző és az állat-egészségügyi hatóság ellenőrizheti.

A fent leírtaknak való megfeleléshez a szolgáltató állatorvosok külön tájékoztatásban foglaltak alapján végzik tevékenységüket az ebtartói kötelezettség betartásának elősegítése céljából.

Kérem fentiek tudomásul vételét és a jogszabályi rendelkezések betartását.

Nyírkarász, 2023. június 6.

                                                                                                          Matyi Andrásné sk.

                           jegyző