Ebtartásról

Tisztelt Ebtartók!

Felhívom valamennyi ebtartó figyelmét, hogy a tulajdonában lévő kutya saját ingatlan határain belül tartásáról, kötelező védőoltással való ellátásáról gondoskodjon.

Mindazon személyek ellen, akik ezen kötelezettségüknek nem tesznek eleget, szabálysértési eljárás indítható. A szabálysértési eljárás lefolytatására a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatala jogosult.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény alapján:

  1. § (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát
  2. a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,
  3. b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen – a vadászkutya és a triflakereső kutya kivételével – póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,
  4. c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön – vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – szállítja,
  5. d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre – vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – beenged, illetőleg bevisz,

szabálysértést követ el.

(2) Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést követ el.

(3)Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő, természeti és védett természeti területen a természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett természeti területen az önkormányzati természetvédelmi őr, továbbá a mezőőr is szabhat ki helyszíni bírságot.

A pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege százötvenezer forint, szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések esetén háromszázezer forint.

Továbbá az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény alapján:

  1. § (1)Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.

Kérek ismételten minden ebtartót, hogy kutyáját saját ingatlanjának határain belül tartsa. Amennyiben közterületen hagyja kóborolni, úgy jogszabályi kötelezettségnek eleget téve, az önkormányzat gondoskodik a kóbor állat befogásáról és elhelyezéséről. Az elhelyezéssel kapcsolatos költséget az ebtartó köteles megtéríteni, állatvédelmi bírságot megfizetni. Az elhelyezés eredménytelensége esetén – a külön jogszabályban meghatározott időtartam elteltével – az állat életét megengedett módon ki lehet oltani.

 

Kérem fentiek tudomásul vételét és a jogszabályi rendelkezések betartását.

 

Nyírkarász, 2016. szeptember 5.

Matyi Andrásné sk.

jegyző