Értesítés a szennyvízről

Anarcs, Gyulaháza és Nyírkarász települések Önkormányzatai ezúton értesítik a szennyvízhálózat építésével érintett utcák lakóit, hogy a szennyvízberuházással kapcsolatosan a lakosságot érintő dokumentumok aláírása az alábbi helyeken és időpontokban lesz.

1. Helyszín

Anarcs, Szociális Alapellátó Épülete (Ady Endre út 17.)

2. Helyszín

Gyulaháza, Polgármesteri Hivatal

3. Helyszín

Nyírkarász, Házasságkötő terem

2010. március 19-20-21. (Péntek, Szombat, Vasárnap) 9.00- 18.00 óráig

Kérjük a szennyvíz beruházással érintett ingatlan tulajdonosait, hogy a hozzá legközelebb eső helyre az adott időpontok valamelyikében szíveskedjék elfáradni és nyilatkozatait megtenni.

A dokumentumok aláírásához szükséges:

– Az érintett tulajdonos (társ) személyes jelenléte

– Személyazonosításra szolgáló iratok (személyigazolvány, lakcímkártya, adókártya)

– Ingatlan/ok helyrajzi száma (a helyszínen ebben segítséget nyújtunk)

– Meglévő lakástakarék- pénztári szerződés esetén a kötvény száma

A következő dokumentumok kerülnek aláírásra:

1. Belépési nyilatkozat (társulási tagként a létrejövő Társulatba)

2. Társulati üléseken eljáró utcabizalmi (küldött) részére meghatalmazás

3. Lakáskassza és Engedményezési szerződés

4. Jövedelmi nyilatkozat

5. Nyilatkozat rákötési szándékról

Tájékoztatás

A lakosság részéről érkező leggyakoribb kérdésekről és válaszokról

Miért van szükség a Víziközmű Társulatra?

Azért kell az érintett személyeknek ezt a társulatot létrehozni, mert a hatályos jogszabályok csak ilyen módon teszik lehetővé a lakosságot egyenként terhelő hozzájárulás összegének csökkentését. A társulatba való belépés önkéntes jellegű. A társulat akkor jön létre, ha az érintett ingatlanok tulajdonosainak a 67%-a csatlakozik. Ha a szükséges csatlakozással létrejön a társulat, akkor a társulat döntései mindazokra is kötelezőek lesznek, akik nem csatlakoztak, továbbá ők nem részesülhetnek majd mindazon kedvezményekben, mint akik beléptek a társulatba.

Mennyi ideig kell fizetni a hozzájárulást és milyen összegben?

A lakossági hozzájárulás mértékét a létrejövő társulat jogosult eldönteni. A társulat által igénybevett hitel és egyéb pénzügyi lehetőségek figyelembevételével a hozzájárulás mértéke 1.900,- Ft/hónap, a futamideje 60 hónap. A fizetendő hozzájárulás 114.000,- Ft + egyszeri 3.500,- Ft szerződéskötéskor fizetendő díj, mindösszesen 117.500,- Ft.

A havi 1.900,- Ft-os hozzájárulás mit tartalmaz?

A hozzájárulás a szennyvíz hálózatra való csatlakozási jog megszerzését tartalmazza, amely nem foglalja magába azokat az egyéb költségeket, amelyek egyébként a lakóháznak a rácsatlakozásával felmerülnek.

Kerül-e jelzálog, vagy egyéb teher a lakos ingatlanára?

Nem, mivel nem a lakos, hanem a társulat veszi fel a hitelt. A lakos ingatlana tehermentes marad.

Van e különbség a hozzájárulás összegében, ha valaki nem társulati tagként kíván a szennyvíz hálózatra csatlakozni?

Igen van, mert a személy, aki nem csatlakozik a társulathoz, az nem szerez olyan kedvezményeket és részletfizetési lehetőségeket, mint a társulat tagja. Ezért amennyiben ezen személy a kiépült szennyvíz hálózatra kíván rákötni, többet (kb.: 300.000,- Ft-ot) kell egy összegben kifizetnie a csatlakozási jog megszerzéséért.

Lehet- e fizetni nagyobb részletben, vagy egy összegben is?

Igen lehet, de ezek esetén is a 60 hónapra megállapított kb. 1.900,- Ft-os havi összeg garantált, amely később sem lehet magasabb.

A vállalkozóknak jár- e kedvezmény?

Csak akkor, ha az adott ingatlan lakás vagy építési telekként van nyilvántartva a Földhivatalban és azon nincs bejegyzés arra, hogy az valamely vállalkozási formának helyt adó terület lenne. A vállalkozások számla ellenében fizetik meg a hozzájárulást, melyet költségként leírhatnak.

Ki fogja és mikor helyreállítani az utakat, járdákat, kapubejárókat?

A műszaki átadás során, illetve azt követően az időjárás függvényében a kivitelező köteles eredeti állapotába visszaállítani az utakat, járdákat, kapubejárókat.

Amennyiben még vannak kérdései, a fent említett helyen és időpontban felteheti!