Értesítés kitűzésről

Kállai András
Ingatlanrendező, földmérő
4491, Újdombrád
Szabadság út 1.
Tel.:20-9-831-066
e-mail:kallaiandras1@gmail.com

 

Tárgy: Értesítés kitűzésről (Nyírkarász Község Önkormányzatának tulajdonában lévő nyírkarászi 0196, 0211, 0220 hrsz.-ú és 0174 hrsz -ú ingatlan belterület és a 0193/5 hrsz.-ú árok közötti szakaszának kitűzése)

Minden kitűzött ingatlannal szomszédos ingatlantulajdonos részére

É r t e s í t é s 

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Nyírkarász Község Önkormányzatának megrendelésére, az Önkormányzat tulajdonát képező alábbi, külterületi, út művelési ágú ingatlanok vonatkozásában 2014 február 27. és 2014 március 1. közötti időszakban kitűzési geodéziai munkát végzek:

külterület: Nyírkarász 0174 hrsz, 0196 hrsz, 0211 hrsz, 0220 hrsz

A kitűzés során az ingatlannyílvántartási térkép szerinti jellemző töréspontok, szükség szerint vonalpontok kitűzésével kerülnek kijelölésre az ingatlanok határpontjai. A kitűzött határpontok a természetben 4 cm x 4 cm keresztmetszetű, 40 cm hosszú keményfa karóval kerül megjelölésre, narancssárga jelölőfestékkel pedig megfestve.

A kitűzött és megjelölt bírtok határpontok megléte és fennmaradása minden érintett fél érdeke (mind a megrendelő tulajdonosnak, mind a kitűzött ingatlannal szomszédos ingatlan tulajdonosának), ezért felhívom a figyelmét, hogy a megjelölt határpontok fennmaradásáról gondoskodni szíveskedjen.

Amennyiben az elvégzett kitűzéssel kapcsolatosan valamilyen észrevétele van, azt megteheti a polgármesteri hivatalban, vagy személyesen a geodéziai munkálatok elvégzését követően egyeztetett időpontban.

Segítő és megértő közreműködését előre is köszönöm.

Újdombrád, 2014 február 17.

Tisztelettel:

Kállai András sk.

Ingatlanrendező, földmérő

Az értesítés kifüggesztve 2014 február 18.