Induló képzések a munkaügynél

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Baktalórántházi Kirendeltsége 2011. I. félévben az alábbi képzési programokat ajánlja.

Kisvárda:

– Óvodai dajka (keresetpótló juttatással)

-Államilag elismert angol általános fajtájú középfokú nyelvvizsgára felkészítő

Nyíregyháza:

– Burkoló (keresetpótló juttatással)

– Cukrász (keresetpótló juttatással)

– Építményvakoló kőműves +épületfalazó (keresetpótló juttatással)

– Festő, mázoló, tapétázó (keresetpótló juttatással)

– Fogyóelektródás hegesztő (keresetpótló juttatással)

– Hő és hangszigetelő (keresetpótló juttatással)

– Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő (keresetpótló juttatással)

– Szerkezetlakatos (keresetpótló juttatással)

– Államilag elismert angol általános fajtájú középfokú nyelvvizsgára felkészítő
– „CE” kategóriás gépjárművezető+ Tehergépkocsi vezetői alap képesítésre felkészítés

A részletes tájékoztatóért kattintson ide!

Kik a támogatható személyek?

Támogatható a munkaügyi központ által felajánlott vagy elfogadott (egyéni kezdeményezésű) képzése annak a személynek, aki:

1. álláskereső,

2. 25. életévét – felsőfokú végzettségű személy esetén 30. életévét – nem töltötte be, és a tanulói, hallgatói jogviszonya megszűnését követően álláskeresési támogatásra nem szerzett jogosultságot,

3. gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesül,

4. aki rehabilitációs járadékban részesül,

5. akinek a munkaviszonya várhatóan egy éven belül megszűnik és ezt a munkaadó a munkavállalóval és a telephely szerint illetékes kirendeltséggel előzetesen írásban közölte,

6. közhasznú munkavégzésen vesz részt és a képzésen való részvételt vállalja,

7. rokkantsági nyugdíjas, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rokkantsági járadékban részesülő személy, – beleértve a teljesen munkaképtelen minősítéssel rendelkezőt is -, ha szakmai alkalmassági vizsgálat igazolja, hogy képzést követően a foglalkozás gyakorlására munkaviszony vagy egyéni vállalkozás keretében alkalmas,

8. az aktív korúak ellátására jogosult álláskereső.

A 3. pontban meghatározott személyek képzése akkor támogatható, ha a képzés időtartama hetente nem haladja meg a 20 órát, és a gyermekgondozási segélyben részesülő személy képzése a gyermek egy éves – gyermekgondozási díj folyósítása esetén másfél éves – korának betöltését követően kezdődik meg, valamint a gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban részesülő személy keresőtevékenységet nem folytat.

Képzésben résztvevők támogatásának módjai, mértéke

Képzési támogatásként:

– kereset-kiegészítés vagy keresetpótló juttatás,

A kereset-kiegészítés a képzést megelőzően elért átlagkereset és a képzés alatt elért kereset különbözetéig terjedhet. (Munkaviszonyban állók esetében.)

A keresetpótló juttatás összege a megállapításakor hatályos kötelező legkisebb munkabér 60 százaléka.

Magasabb összegű a keresetpótló juttatás, ha a támogatott

– első szakképesítés megszerzésére vagy

– a munkaerőpiacon keresett szakképesítés irányuló képzésben vesz részt, vagy

– egy vagy több 18. életévét be nem töltött gyermeket egyedül tart el;

– a képzéssel kapcsolatos költségek megtérítése adható.

A képzéssel kapcsolatos költségek részben vagy egészben történő megtérítése adható támogatásként.

Az álláskeresési járadék, vállalkozói járadék folyósítása alatt megkezdett, az állami foglalkoztatási szerv által támogatott képzés időtartamára, a képzésben résztvevő személy részére keresetpótló juttatás a képzésnek – az álláskeresési járadék, vállalkozói járadék folyósítási időtartamának lejártát követő – időtartamára állapítható meg.

Nem állapítható meg keresetpótló juttatás annak, aki más gyes, gyed, stb. – ellátásban részesül.

A képzési támogatást az elméleti és gyakorlati képzés és a képzés befejezését követő első záró vizsgára történő felkészülés időtartamára továbbá ezen vizsga napjára kell biztosítani.

Utazási kedvezmények

A Munkaerő-piaci Alapból vagy Európai Uniós forrásból támogatott képzésben résztvevő álláskereső korlátlan számú kedvezményes menetjegy igénybevételére jogosult a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményről szóló 85/2007. (IV.25.) Korm. rendelet 5. § a) pontja alapján.

Ne feledjék, a képzéssel megszerezhető képesítések nagymértékben növelhetik a munkavállalási esélyeket!