Iskolai beiratás

Iskolai beíratás a 2017/18-as tanév általános iskola első évfolyamára történő beiratásáról

A Nyírkarászi Váci Mihály Általános Iskola intézményvezetője értesíti a tanköteles korú gyermekek szüleit, hogy az általános iskola első osztályába a beiratkozás az alábbi időpontokban lesz:

2016.április 20. csütörtök 8.00-19.00 óráig

2016. április 21. péntek 8.00-18.00 óráig

A beiratkozás helye: Nyírkarász Váci Mihály Általános Iskola (iskolatitkári iroda)

Tanköteles-2011. augusztus 31-ig született- gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A beiratkozáshoz szükséges:

– Az okmányiroda által kiadott diákigazolvány

– Óvodai szakvélemény

– Személyazonosító igazolvány

– Lakcímet igazoló hatósági igazolvány

– Szakértői Bizottság szakértői véleménye (ha van ilyen)

– Nyilatkozat (erkölcstan, hit-és erkölcstan oktatásra vonatkozóan)

– Nyilatkozat (szülői felügyelet gyakorlásáról)

– Határozat (gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról, ill. hátrányos helyzetről)

– Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről