Kötelező az agrárkamarai regisztráció

Az Országgyűlés 2012. július 12-én elfogadta a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvényt. A 2012. augusztus 1-től hatályba lépő törvény kötelező tagságot ír elő az agrárszektor és az élelmiszeripar valamennyi piaci szereplője számára a közeljövőben kiírandó országos kamarai választások nyomán létrejövő új Agrárkamarában.

Ezáltal minden olyan természetes személy és gazdálkodó szervezet, aki a törvény meghatározása szerint agrárgazdasági tevékenységet folytat, kötelezetté válik az agrárkamarai tagságra. (Az agrárgazdasági tevékenységek részletes listáját a törvény mellékletei tartalmazzák, illetve ide kattintva is elérheti: agrárgazdasági tevékenységek listája)

A tagnyilvántartás összeállítása és az agrárkamarai választások sikeres megszervezése érdekében a törvény előírja, hogy az agrárkamarai tagságra kötelezettek 60 napon belül kötelesek:

  1. bejelentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba, és
  2. 5.000,- Ft összegű kamarai hozzájárulást fizetni.

A leendő kamarai tagok tehát legkésőbb 2012. november 30-ig kötelesek a Magyar Agrárkamara honlapján (www.agrarkamara.hu) található online regisztrációs felületen bejelentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba, valamint befizetni a kamarai hozzájárulást az ott közzétett számlaszámra.

I. A REGISZTRÁCIÓRA  KÖTELEZETTEK  KÖRE

Regisztrációra kötelezett minden természetes és jogi személy, aki a törvény alapján agrárkamarai tagságra kötelezetté válik, azaz agrárgazdasági tevékenységet folytat (ezek részletes listáját itt elérheti: agrárgazdasági tevékenységek listája)

Fontos tudni, hogy ha valaki egyszerre több önálló vállalkozása révén is kötelezett a kamarai tagságra (mert pl. őstermelő és gazdálkodó szervezet tulajdonosa egyben), akkor minden érintett vállalkozását külön kell regisztrálnia. 

A bejelentkezés alól mentesülnek azok, akik tagjai:

  • a Magyar Állatorvosi Kamarának,
  • vagy a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarának,
  • vagy a Magyar Vadászkamarának vagy más vadászati szakmai szervezetnek,
  • vagy valamelyik hegyközségnek,

de csak akkor, ha az e tagságukkal összefüggő tevékenységen kívül más agrárgazdasági tevékenységet nem folytatnak.

Fontos, hogy az ebbe a körbe tartozóknak a regisztrációs felületen erről külön nyilatkozniuk kell!

II. A BEJELENTKEZÉS MÓDJA

A bejelentkezés kizárólag az online regisztrációs felületen történhet, határideje 2012. szeptember 30. A kitöltésben szükség esetén segítséget nyújt a Polgármesteri Hivatalban (Fő út 21.) Kaczur Barbara.

A regisztrációs adatlap kitöltését az online felületen szövegbuborékként megjelenő kitöltési útmutató segíti. A közölt adatok valódiságáért az adatközlő felel.

Felhívjuk a regisztrálók figyelmét az e-mail cím megadásának fontosságára, mivel a kamara ezen keresztül fogja folyamatosan tájékoztatni tagjait az őket érintő fontos tudnivalókról (pl. a kamarai választásokkal kapcsolatosan, továbbá ide küldi a visszaigazolást is a sikeres regisztrációról). E-mail cím megadása abban az esetben is ajánlott, ha az ügyfél saját e-mail címmel nem rendelkezik, de van olyan másik e-mail cím, amelyen az elektronikus küldeményekhez időszakosan hozzáfér (pl. családtag, ismerős, tanácsadó e-mail címe).

A regisztráció során ki kell választania a törvény által felsorolt agrárgazdasági tevékenységek közül azt, amely alapján a kamarai szakmai osztályokba való besorolását kéri. Javasoljuk, hogy itt a vállalkozására leginkább jellemző ill. abban legnagyobb gazdasági súllyal szereplő tevékenységét jelölje meg.

A kitöltés végén, a bevitt adatok véglegesítése után a rendszer elkészíti és a képernyőn megjeleníti a regisztráló egyedi kamarai nyilvántartási számát és a regisztráció visszaigazolását.

NAGYON FONTOS: REGISZTRÁCIÓJA HITELESÍTÉSÉHEZ FELTÉTLENÜL LE KELL TÖLTENIE ÉS KI KELL NYOMTATNIA A VISSZAIGAZOLÁST, MAJD SAJÁT KEZŰ ALÁÍRÁSÁVAL ELLÁTVA POSTÁZNIA KELL EGY PÉLDÁNYT A RAJTA MEGJELÖLT CÍMRE (legkésőbb 2012. november 30-ig).

Ennek hiányában regisztrációja érvénytelen!

III. A KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS MEGFIZETÉSE, NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL

A regisztrációnként 5.000,- Ft összegű kamarai hozzájárulás megfizetésének határideje szintén 2012. november 30. A kamarai nyilvántartásba vétel csak azt követően történhet meg, hogy a kamarai hozzájárulás befolyt a Magyar Agrárkamara erre a célra elkülönített

14100000-10790649-02000004 számú bankszámlájára (Volksbank).

NAGYON FONTOS: az átutalásnál vagy banki befizetésnél a KÖZLEMÉNY ROVATBAN FELTÉTLENÜL TÜNTESSE FEL AZ ONLINE REGISZTRÁCIÓ SORÁN KAPOTT KAMARAI NYILVÁNTARTÁSI SZÁMÁT és aKAMARAI HOZZÁJÁRULÁSszöveget!

Ennek hiányában az azonosítás nem lesz lehetséges, és a nyilvántartásba vétel meghiúsulhat!

A regisztráló a hozzájárulás összegének beérkezése után a regisztráció során megadott e-mail címre elektronikus értesítést kap az Agrárkamarától a kamarai nyilvántartásba vételről, amely egyben a kamarai hozzájárulás megfizetésének igazolása is.

A hozzájárulás megfizetése alól mentesülnek azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek igazolják, hogy a gazdasági kamarákról szóló 1999. CXXI. törvény 37/A. § (2) bekezdésében foglalt regisztrációs díjat a kereskedelmi és iparkamara részére már befizették. A regisztráció során erről külön nyilatkozni kell!

Online regisztráció

Amennyiben problémája vagy kérdése merül fel a regisztrációval kapcsolatban, segítséget kérhet 06-80/911-078 zöld számon (a hívásokat hétfőtől-csütörtökig 8:00-tól 16:30-ig, pénteken 8:00-tól 14:00-ig fogadják a Regisztrációs osztály munkatársai), továbbá a kamarai tanácsadóktól (elérhetőségi lista: umvp.agrarkamara.hu), illetve írhat a regisztracio@agrarkamara.hu e-mail címre.