Közmeghallgatás

T i s z t e l t  L a k o s s á g !

Tájékoztatom Önöket, hogy

Nyírkarász Község Önkormányzata Képviselő-testülete

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a alapján
2017. december 14-én (csütörtök) 17.00 órai kezdettel

k ö z m e g h a l l g a t á s t

tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

A közmeghallgatás helye: Általános Iskolai Ebédlő (Nyírkarász, Fő út 67.sz.)

 

Napirendi-javaslat

 

  • Beszámoló a Nyírkarászi Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről

Előadó: Matyi Andrásné jegyző

 

  • Beszámoló a Képviselőtestület 2017. évi tevékenységéről, a 2018. évi tervekről

Előadó: Szalmási József polgármester

 

Kérem Önöket, tiszteljenek meg jelenlétükkel!

 

Nyírkarász, 2017. december 7.

Tisztelettel:

Szalmási József sk.
polgármester