Közösségi egészségfejlesztő program indult a kistérségben

A „Közösségi egészségfejlesztő program” című (Támop-6.1.2./LHH- 09/1-2009-0029 kódszámú) projekt megvalósítása 2011. január 1-tõl kezdődött meg.

A projekt megvalósítására a Közép-Nyírségi Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulás az Európai Uniótól és a Magyar Államtól 33.353.400 Ft támogatást kapott.

A kistérségi szintű pályázati program célja, hogy hosszútávon hozzájáruljon az itt élők életminőségének tartós javulásához az egészséget támogató egyéni és közösségi magatartások, eljárások, folyamatok mindennapos gyakorlattá tételével. A közvetlen cél olyan támogató közösségi hálózat kialakítása, fejlesztése, mely többszintű és többszektorú, átfogja az egészség szempontjából számba vehető érintetteket.

A hálózat feladata olyan szakmai támogató és tanácsadó, valamint monitoring és értékelő teamek kialakítása, akik egyfelől segítik a lakossági részvételt, az intézményi együttműködést valamint a különböző programok harmonizálását, helyi segítők felkészítését.

Az egészséget támogató közösség megerősítése mellett kiemelt feladat a megszervezésre kerülő tréningek, közösségi napok során a helyi lakosság körében az egészségtudás bővítés, fókuszálva a rizikótényezőkre, különösen a stresszre. A ma tapasztalható népegészségügyi krízis hátterében álló igen jelentős faktor, a túlzott stressz megoldására, a megfelelő életkészségek kialakítására szolgálnak a 12 alkalommal megrendezésre kerülő Életkészség tréningek.

A program során kialakításra kerül egy Egészség Bázis, a szükséges technikai és demonstrációs eszközökkel. A hely kialakítása külső szakérti csapat bevonásával segíti a lakosság egészségtudásának bővítését.

A vállalkozások jelentős szerepet játszanak, ill. játszhatnak a közösség egészsége, életminősége javításában. A társadalmi felelősségvállalás (CSR) olyan stratégiai szemlélet, mely hozzájárul a vállalat hosszú távú folyamatos fejlődéséhez gazdasági, környezeti és társadalmi szempontból. A CSR tanácsadás célja a vállalkozások számára a CSR-rel kapcsolatos tudás növelése, a gyakorlatba való átültetés segítése.

A Kistérség Egészségtervének és akciótervének publikálása biztosítja a lakosság számára az információk hozzáférését és tudatos alkalmazását.

A teljes program olyan tartós és hosszútávon jól működő hálózatot épít ki, amely hatékonyan segíti nemcsak a most megfogalmazott program, hanem más fejlesztési programok sikeres kidolgozását, végrehajtását és értékelését.  Aktív részvételt készít elő, a mindennapi gyakorlat részévé teszi a társadalom minden tagjának bevonását, hozzájárulását a közösség tagjainak jóllétéhez, egészségéhez. A létrehozott fizikai és szellemi fejlesztések/termékek alapja a további fejlesztéseknek.

A projekt nyitórendezvénnyel egybekötött sajtótájékoztatóján és az azt követő konferencián részt vettek: Nagy Lajos a Közép-Nyírségi Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulás elnöke, Vargáné Kiss Katalin a Közép-Nyírségi Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezet vezetője, Huszti Zoltánné projektmenedzser, Vári Gabriella egészségkoordinátor, Dr. Pénzes Mariann az AlterEgo Észak-kelet Magyarországi Szenvedélybetegségeket Megelőző Egyesület elnöke és Móricz István a Nyírségvíz ZRT. vezérigazgatója.