Lakossági felhívás: Közkút használata

Lakossági felhívás: Közkifolyók jogszerű használatáról

 A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet a közkutak működtetésével kapcsolatban az alábbiak szerint rendelkezik:

A Rendelet 81.§ (1) bekezdése szerint:

„A közkifolyókon szolgáltatott ivóvizet – háztartási célú vízhasználatraa közműves ivóvízellátásba be nem kötött vagy ivóvíz-szolgáltatás korlátozással érintett ingatlan lakói vehetik rendszeresen igénybe.”

Tehát a közkutakat kizárólag háztartási célú használatra (30 l/ fő/ nap átalány) lehet igénybe venni azon lakosoknak, akiknek lakásába az ivóvíz nincs bekötve, vagy az ivóvíz-szolgáltatás korlátozás alá esik.

Ezzel ellentétben sajnos nagyon sokan egyéb célokra (építkezés, locsolás, gépkocsi mosás, medence feltöltés) is igénybe veszik a közkutakat, akár gumicső, toldalék felszerelése mellett, így több m3 vizet elhasználva, mely szabálytalan közkúthasználatnak minősül. Ezzel jelentős anyagi kárt okoznak az önkormányzatnak, hiszen a közkifolyón szolgáltatott ivóvíz után keletkező díjat a víziközmű-szolgáltatónak a települési önkormányzatnak kell megfizetnie.

Ha minden Felhasználónak fizetnie kell a valós fogyasztása után, akkor nem szabad meghagyni annak a lehetőségét, hogy bárki szabálytalanul, törvénytelen módon, ingyenesen használhassa a közkifolyókat nem háztartási célú vízhasználatra.

Felhívjuk ezért a lakosság figyelmét, a közkifolyókról a vizet öntözésre, gépjárműmosásra, mezőgazdasági célokra használni tilos! Továbbá toldalék, gumicső felszerelése is tilos!

A szabálytalan vízvételezőkkel szemben eljárás indulhat, és szankciók alkalmazására kerülhet sor. Kérünk valamennyi nyírkarászi lakost, hogy a közkifolyók használatának rendjét fentiek szerint legyen szíves betartani!

Nyírkarász Községi Önkormányzat Képviselő-testülete