Logopédus képzés

A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karán, Győrben, 2011 szeptemberétől megindul a logopédia szakirányú gyógypedagógus (logopédus) képzés, mind nappali, mind pedig levelező szakon.  A képzésre pótfelvételi eljárás keretében lehet még jelentkezni, 2011. augusztus 9-ig.

Általános információkat a felvételiről és annak követelményeiről az alábbi honlapon talál:

http://www.ak.nyme.hu/index.php?id=10223

Mi a logopédia?

LOGOPÉDIA  szakirány a beszéd -, hang- és nyelvi zavarok felismerésére, a logopédiai segítségre szoruló gyermekek kiválasztására, korai gondozására és habilitációjára, valamint a 3–18 éves korosztály körében nevelési, oktatási, fejlesztési, terápiás feladatok tervezésére és ellátására készít fel (részlet a szakirány képzési és kimeneti követelményeit szabályozó rendeletből).

Mivel foglalkozik a logopédus?

A logopédus, szerteágazó feladatok ellátására alkalmas gyógypedagógus szakember. Elsődleges feladata a logopédiai ellátást igénylő gyermekek azonosítása logopédiai szűrés alkalmazásával. Másodlagos feladata a szűrés során azonosított gyermekek további vizsgálata során a logopédiai diagnózis felállítása diagnózis felállítását a logopédiai kezelés és ezzel párhuzamosan az általános gyógypedagógiai ellátás megtervezése és kivitelezése követi. A  logopédus feladatai közé tartozik a beszédindítás, és a különféle beszédhibák javítása. Az ellátandók körébe tartoznak a beszédészlelés és beszédmegértés zavarával küzdő, a megkésett beszédfejlődésű és pösze gyermekek. Foglalkozik az orrhangzós beszédű gyermekek beszédérthetőségének növelésével. Feladata a dadogó és hadaró gyermekek ellátása, illetve a diszfóniás (a rekedt, kóros hangszínű) gyermekek kezelése, foniáter szakorvossal együttműködve. Ellátja a nyelvi- és kommunikációs zavarokkal küzdőket, ezen belül az olvasás- és írászavarokkal, illetve a számolási zavarral küzdő gyermekeket. Logopédus foglalkozik afáziás (agykárosodás által okozott nyelvi- és kommunikációs zavarral küzdő) gyermekekkel is.

Hol alkalmaznak logopédust?

Hazánkban a logopédusok nagy része a közoktatásban, oktatási, nevelési intézményekben, pedagógiai szakszolgálatoknál, nevelési tanácsadókban he lyezkedik el, illetve magánpraxist folytat. Némelyek mesterdiploma megszerzését követõen kórházakban, egyéb egészségügyi intézményben, korai fejlesztést végző alapítványi intézményeknél dolgoznak.

Hol lehet továbbtanulni az alapképzést követően?

Továbbtanulás a logopédia szakirányú gyógypedagógus B oklevél megszerzését követően több irányban is lehetséges végzettek közül sokan pedagógiai, illetve gyógypedagógiai irányultságú MA fokozatot, illetve ilyen irányultságú PhD fokozatot szereznek.

Általános tájékozódást segítő linkek:

http://www.beszed.hu/logopedia_es_beszedfejlesztes

http://logopedia.lap.hu

A felvételi eljárásról érdeklődni lehet:

NYME-AK FELVÉTELI IRODA

Bognár Melinda

Telefon: 96/516-785

E-mail: felveteli@atif.hu

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő, Kedd, Csütörtök, Péntek 8-10-ig, 13-14-ig

Szerda 13-14-ig

Zárva 12-13-ig

Jelentkezzen logopédusnak!