Nagycsaládos gázártámogatás

A nagycsaládosoknak 2011. február 28-áig kell jelezniük a gázfogyasztással összefüggő kedvezményre vonatkozó igényüket a Magyar Államkincstár felé – a támogatás, megítélését követően, 2011 januárjától érvényes.

A kormány által jóváhagyott sávos gázárváltozás elvének megfelelően a lakossági fogyasztók esetében éves fogyasztásra számolva 1200 m³ földgáz az ármoratórium elrendelésekor életben lévő árakon kerül értékesítésre, míg az e fölött felhasznált gázmennyiségre árváltozás került meghatározásra – erről rendelkeznek a gázárak képzéséhez kapcsolódó részletszabályok. A lakossági fogyasztók 66 százalékánál semmilyen, vagy csak minimális gázáremelkedés várható 2011. január 1-től.

A szabályozás a sávos rendszer mellett bevezeti a nagycsaládosokat megillető kedvezményt, amit a három vagy annál több gyermeket nevelő család, vagy nevelőszülő vehet igénybe. A kedvezmény mértéke három gyermekig 200m³/év gyermekenként, a negyedik gyermektől pedig gyermekenként 300m³/év. Az önálló felhasználási hellyel, fogyasztásmérővel rendelkező nagycsaládos háztartás a kedvezményt „természetben” kapja meg, azaz a fentiekben bemutatott sávos rendszerrel összhangban a kedvezményes árú 1200 m3 fogyasztási földgáz-mennyiség növekszik meg a kedvezmény szerinti mennyiséggel.

A nagycsaládos kedvezményre vonatkozó jogosultságot a Magyar Államkincstár kérelemre határozatban állapítja meg. A kedvezmény 2011 januárjától jár majd a nagycsaládos fogyasztóknak.

Az igénylőlapokat a Magyar Államkincstár 2011. január 15-ig juttatja el az érintett nagycsaládos fogyasztókhoz, akik a kérelmet 2011. február 28-ig nyújthatják be a Magyar Államkincstár területileg illetékes kirendeltségéhez, ahol azokat március 31-ig bírálják majd el.

Csatolandó dokumentumok:

– Igénylőlap (nyomtatvány)

– a kérelem benyújtását megelőzően kézhez kapott utolsó számla (részszámla) másolata

– a szolgáltatásba újonnan bekapcsolt felhasználási hely esetén a szerződés másolata

Cím:

Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság

4400 Nyíregyháza

Mártírok tere 8.

Letölthető nyomtatvány

Letölthető útmutató