Pályázati kiírás

Nyírkarász Községi Önkormányzat Polgármestere

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Nyírkarászi Polgármesteri Hivatal

Jegyző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4544 Nyírkarász, Fő út 21.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Jogszabályban meghatározott jegyzői feladatok.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 7 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Magyar állampolgárság,
– Cselekvőképesség,
– Büntetlen előélet,
– Főiskola,
– igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítéssel vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítéssel,
– legalább 2 év közigazgatási gyakorlat
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság (a továbbiakban: OKV) elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés
– A Kttv. 247. § (2) bekezdés a) pontja alapján a szakképesítéssel nem rendelkező pályázó is kinevezhető, aki az előírt képesítés megszerzésére irányuló tanulmányait a kinevezéstől számított két éven belül befejezi, továbbá a Kttv. 247. § (4) bekezdés alapján közigazgatási szakvizsgával nem rendelkező pályázó is kinevezhető. A felmentést Nyírkarász Község Önkormányzat Képviselőtestülete határozatával adja meg.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti fényképes önéletrajz
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérését igazoló szelvény másolata
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata
– jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzelések ismertetése
– nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
– összeférhetetlenségi nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2014. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szalmási József nyújt, a 06/45-610-126 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (4544 Nyírkarász, Fő út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1015-6/2014 , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.
– Személyesen: Mándoki Klaudia, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4544 Nyírkarász, Fő út 21.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálásáról Nyírkarász Községi Önkormányzat Polgármestere dönt, fenntartva a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánításáról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.nyirkarasz.hu – 2014. november 10.
– A Nyírkarászi Polgármesteri Hivatal Hirdetőtáblája – 2014. november 10.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyirkarasz.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. november 10.