Pályázati kiírás

Nyírkarász Községi Önkormányzat

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nyírkarászi Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi- gazdálkodási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4544 Nyírkarász, Fő út 21.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzat és költségvetési szervei gazdálkodási, pénzügyi-számviteli feladatainak ellátása (költségvetés, beszámoló. adatszolgáltatások, vagyongazdálkodási feladatok), gazdálkodással kapcsolatos képviselő-testületi döntések előkészítése, pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,
 •         Büntetlen előélet,
 •         Középiskola/gimnázium,
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •         Középiskolai végzettség, és közgazdasági szakképesítés, vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés; középiskolai végzettség és OKJ szerint pénzügyi-számviteli szakképesítés, banki ügyintéző szakképesítés, mérlegképes könyvelői szakképesítés
 •         Egyetemi, vagy főiskolai színtű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképesítés, katonai felsőoktatást folytató intézményben gazdálkodási szakon szerzett szakképzettség
 •         Egyetemi, vagy főiskolai színtű végzettség, és pénzügyi, számviteli számítástechnikai szakképesítést

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői szakképesítés,
 •         Pénzügyi- gazdálkodási területen szerzett közigazgatási gyakorlat. – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz
 •         iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata
 •         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérését igazoló szelvény másolata
 •         nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt vevők megismerhetik a pályázó anyagát

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. február 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Matyi Andrásné nyújt, a 06-30/983-4485, 06/45-610-126 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Nyírkarászi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4544 Nyírkarász, Fő út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 152/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi- gazdálkodási ügyintéző.
 •         Személyesen: Matyi Adrásné, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4544 Nyírkarász, Fő út 21. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A nyertes pályázó kinevezéséről a Polgármester egyetértésével a Jegyző dönt, valamint fenntartva magának a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         www.nyirkarasz.hu – 2015. január 19.
 •         A Nyírkarászi Polgármesteri Hivatal Hirdetőtáblája – 2015. január 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyirkarasz.hu honlapon szerezhet.