Polgárőrség alakul Nyírkarászon

Értesítjük a lakosságot, hogy a község közrendje- közbiztonsága fenntartásának segítése céljából újból kezdeményezzük a korábban jól működő Polgárőr Szervezet megalakulását.

Azok jelentkezését várjuk, akik szeretnének segíteni a megvalósításban, 18. életévüket betöltötték és büntetlen előéletűek.

Jelentkezési határidő: 2010. április 9, péntek (Polgármesteri Hivatal)


Amit a polgárőrségről tudni kell:

– Az Országgyűlés elismeri az állampolgárok önszerveződésének eredményeként megalakult polgárőrség tevékenységét és méltányolja, hogy a polgárőrség támogatja a helyi önkormányzatokat és a helyi, területi rendvédelmi szerveket a közbiztonság helyi feladatainak végrehajtásában.
– A polgárőrség nem rendelkezik hatósági jogkörrel.
– A polgárőrség kiemelt célja egyrészről a rendőrség, a települési önkormányzatok, állami, társadalmi, gazdasági szervezetek, másrészről az állampolgárok és azok szerveződései közötti együttműködés előmozdítása.
– Munkája főként a szervezésben és az elsődleges intézkedések gyors megtételében, az emberi életek, anyagi javak biztosításában és mentésében lehet jelentős.
– A polgárőr tevékenysége során jogosult a szabálysértés, bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt a cselekmény abbahagyására felszólítani, a cselekmény folytatását megakadályozni, illetve a bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt visszatartani. Köteles azonban az elfogott személyt haladéktalanul a büntetőeljárásról szóló törvény szerint eljárni jogosult nyomozó hatóságnak átadni, ha erre nincs módja, e szervet nyomban értesíteni.
– A polgárőr tevékenysége során – a gázspray kivételével – nem tarthat magánál közbiztonságra különösen veszélyes eszközt, továbbá nem viselhet lőfegyvert. Gázspray-t kizárólag nagykorú polgárőr tarthat magánál, és használhat.
– A polgárőr tevékenysége során megkülönböztető mellényt köteles viselni, amely jól látható Polgárőrség felirattal van ellátva.

Jelentkezzen Ön is polgárőrnek!