Számlálóbiztosok jelentkezését várjuk

A 2009. évi CXXXIX. törvény értelmében a Magyar Köztársaság területén a természetes személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást (a továbbiakban: népszámlálás) kell tartani. A népszámlálási adatfelvétel végrehajtásához szükséges feladatok ellátására számlálóbiztosok jelentkezését várjuk.

Népszámlálás 2011

A népszámlálás adatfelvételének eszmei időpontja 2011. október 1., 0.00 óra, az adatszolgáltatónak erre az időpontra jellemző állapot szerint kell megválaszolnia a kérdőív kérdéseit.

A népszámlálási törvény (2009. évi CXXXIX.) szerint az adatszolgáltatás – a nemzetiségre, az anyanyelvre, a vallásra, a tartós betegségre és a fogyatékosságra vonatkozó kérdések kivételével – kötelező. Az adatszolgáltatók kötelesek a népszámlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak megfelelően megadni.

Az összeírás 2011. október 1. és 2011. október 31. között,

a pótösszeírás 2011. november 1. és 2011. november 8. között történik.

A népszámlálási adatfelvétel végrehajtásához szükséges feladatok ellátására

számlálóbiztosok jelentkezését várjuk.

Létszámukat a kialakított számlálókörzetek száma és mérete határozza meg. Egy számlálókörzetbe kb. 110-140 cím tartozik.

A számlálóbiztos feladatai:

• az adatfelvétel 2011. október 1-jei kezdete előtt a számlálókörzet bejárása, ennek során a népszámlálási kérdőívek, tájékoztató levél és a népszámlálási címazonosító eljuttatása az adatszolgáltatókhoz, az adatszolgáltatók tájékoztatása az internetes és a papír alapú ön kitöltős, illetve interjús válaszadási lehetőségekről

• az adatfelvétel folyamatos végrehajtása,

• a kitöltött kérdőívek folyamatos átadása a felülvizsgálónak,

• a felülvizsgáló által nem elfogadhatónak minősített kérdőív hibás vagy hiányzó adatainak javítása, illetve pótlása az adatszolgáltató ismételt megkérdezésével,

• az adatfelvétel befejezését követően az üresen maradt kérdőívek és egyéb összeírási nyomtatványok átadása a felülvizsgálónak.

Számlálóbiztos csak nagykorú, cselekvőképes személy lehet.

A számlálóbiztosok kiválasztását a népszámlálási felelős a jegyző által megadott, következő szempontok figyelembe vételével végzi:

Olvasható írás, bizalomkeltő megjelenés, fizikai erőnlét, munkaterhelhetőség, tanulási készség, motiváltság, jó fellépés, beszédkészség, kapcsolatteremtő és kommunikációs készség, lelkiismeretesség, precizitás, konfliktustűrő-kezelő készség, titoktartás, helyismeret, telefonos elérhetőség, hozzájárulás ahhoz, hogy nevét, elérhetőségét a KSH kezeli, oktatáson való kötelező részvétel.

A számlálóbiztosok díjazása:

Számlálóbiztosi munkadíj tételenként, kézbesítés, kapcsolatfelvétel, címellenőrzés, aktualizálás címenként bruttó 180.-Ft, összeírás körébe tartozó cím (lakás, lakott üdülő, lakott egyéb lakóegység, intézet, intézeti épület) címenként bruttó 210.-Ft, személyenként bruttó 370.-Ft.

A számlálóbiztosok feladata hat fő részből áll:

1. Jelentkezés a munkára: A munkára jelentkezőknek – saját kezűleg írt- jelentkezési lapot kell kitölteniük. Ezen nyomtatvány személyesen ügyfélfogadási időben is átvehető Nyírkarász község Polgármesteri Hivatalában, vagy letölthető itt.

A Jelentkezési lapokat legkésőbb 2011. augusztus 18-ig lehet eljuttatni

személyesen: Nyírkarász község Polgármesteri Hivatal (Fő út 21.)

postai úton: Nyírkarász község Polgármesteri Hivatal (4544 Nyírkarász, Fő út 21.)

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a jelentkezési lap a jelentkező aláírása nélkül nem érvényes.

2. Előzetes (otthoni) felkészülés, minősítésben való részvétel: augusztus 15. után a számlálóbiztos a települési népszámlálási felelőstől elektronikus megkap egy tananyagcsomagot, amelyet még a tantermi képzés előtt el kell sajátítania. Az egyéni felkészülés részeként a számlálóbiztosnak ki kell töltenie egy-egy lakás- és személyi kérdőívet, valamint megválaszolja a tanulást segítő önellenőrző kérdéseket, és kitölti a tudását ellenőrző feladatlapot (tesztet) is, amit majd – a próbaként kitöltött kérdőívekkel együtt – a tantermi oktatásra magával hoz. A népszámlálás végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően szerződést a tantermi oktatást követően csak azzal a számlálóbiztossal lehet kötni, aki az előzetes felkészülés során tanultakról ellenőrző kérdések (teszt) formájában számot adott, és megfelelő minősítést kapott.

3. Részvétel a számlálóbiztosi képzésen: szeptember hónapban a számlálóbiztosok részére félnapos képzést tart a Központi Statisztikai Hivatal, amelyen a részvétel kötelező. A tantermi oktatásra a résztvevőknek a próbaként kitöltött kérdőíveket magukkal kell hozniuk. Az oktatást és a szerződéskötést követően (nem az oktatás helyszínén), a települési népszámlálási felelőstől kapja meg a számlálóbiztos az összeíráshoz szükséges anyagokat (kérdőívek, táska, igazolvány, íróeszköz, címjegyzék, térkép stb.).

4. Kérdőívek kikézbesítése az adatszolgáltatóknak: 2011. szeptember 27-30. között a számlálóbiztos lakásról lakásra járva minden címre eljuttatja az adatszolgáltatói csomagot. Ahol szükséges, javítja, illetve kiegészíti a címjegyzéket, a módosításokról értesíti a felülvizsgálóját. Ekkor még nem kezdheti meg a kérdőívek kitöltését, legföljebb tájékozódik a válaszadás várható módjáról és az igényelt papír kérdőívek számáról.

5. Az adatgyűjtés végrehajtása: 2011. október 1-jétől kezdődően a számlálóbiztos újra végigjárja a számlálókörzetét, és minden összeírandó címen felveszi a kapcsolatot az adatszolgáltatókkal, akiket tájékoztat arról, hogy három módon válaszolhatják meg a kérdőívet. Aki papíron maga kívánja kitölteni, annál annyi személyi kérdőívet hagy, ahányan ott laknak, és egyezteti a kitöltött kérdőívek átadásának időpontját. Akik személyes interjút kérnek, azokról kitölti a lakás- és személyi kérdőíveket. Ebben a szakaszban a számlálóbiztos naprakészen tájékozódjon a felülvizsgálójától arról, hogy mely lakásokban töltötték már ki interneten a kérdőíveket. Ezeket a lakásokat már nem keresi fel.

6. Az elvégzett munka átadása: ahol az adatszolgáltatók maguk töltötték ki a kérdőíveket, ott a számlálóbiztos összegyűjti azokat, és az általa kitöltöttekkel együtt a megbeszélt időpontban, de legalább hetente egyszer eljuttatja a felülvizsgálójához. A kérdőíveket az előírásoknak megfelelően rendezi, egyezteti a címjegyzéken szereplő adatokat a felülvizsgálójával és elvégzi az összesítéseket.

A népszámlálással és a számlálóbiztosi feladatokkal kapcsolatos további felvilágosítás Nyírkarász község jegyzőjétől és a népszámlálási előadónál a 495-001-es telefonszámon kérhető.

Nyírkarász, 2011. augusztus 1.

Kovácsné Rutkai Katalin

jegyző