Szennyvíz pótkötés

Tisztelt ingatlan tulajdonos!

Az elmúlt évben valamennyi ingatlan tulajdonoshoz eljuttattuk azt a szórólapot, amelyben tájékoztattuk, hogy önkormányzatunk a szennyvízberuházás kapcsán Víziközmű Társulatot szervez a beruházáshoz szükséges lakossági önerő biztosítása érdekében.

Örömmel mondhatjuk, hogy a jogszabályban előírt 66%+1 fős csatlakozási feltételhez képest Nyírkarász az érintett 870 lakossági ingatlanból 707 ingatlan tulajdonosa fejezte ki írásban csatlakozási szándékát, amely 81,26 %-os arányt jelent.

A Felső-szabolcsi Csatornamű Víziközmű Társulatot alkotó településeken az érintett 2.215 lakossági ingatlanból 1.781 ingatlan tulajdonosa fejezte ki írásban csatlakozási szándékát, amely 80,41 %-os arányt jelent.

A Felső-szabolcsi Csatornamű Víziközmű Társulat 2011.jamuár 11-én megalakult. A vonatkozó előírások szerint mindazok, akik eddig írásbeli szándékukat nem jelezték szintén tagjai lesznek a Víziközmű Társulatnak, azonban az alapító tagokkal szemben ők úgynevezett kényszertagok.

Az alapító tagok számos kedvezményt vehetnek igénybe az önerő biztosításához. Esetükben az érdekeltségi hozzájárulás összege ingatlanonként 114.000,- Ft, melyet 60 havi egyenlő részletben, havi 1900,- Ft megfizetésével fizethetnek meg, valamint egyszeri 3.500,- Ft mértékű egyszeri díj. Az alapító társulati tagok államilag garantált kamattámogatásban részesülnek, érdekeltségi hozzájárulásuk nem minősül hitelnek, így azt ingatlanukra teherként nem jegyzi be a Földhivatal. Az alapító tagok jogosultságot szereznek arra, hogy az ingatlanuk előtt elhaladó szennyvízhálózat gerincvezetékére rácsatlakozzanak.

Az úgynevezett kényszertagok esetében az érdekeltségi hozzájárulást az alapító tagokból álló alakuló taggyűlés 300.000, -Ft / ingatlan összegben állapította meg. Ezen túlmenően a kényszertagok elesnek minden fizetési kedvezménytől, és érdekeltségi hozzájárulásukat egy összegben kell megfizetniük. A kényszertagok számos egyéb szempontból is kedvezőtlen helyzetbe kerülnek, amennyiben később szeretnének rákötni a szennyvízhálózatra.

Így például amennyiben a kényszertag vagy későbbiekben örököse építési engedélyköteles munkákat kíván ingatlanán végezni, nem kaphat építési engedélyt mindaddig, amíg nem igazolja, hogy érdekeltségi hozzájárulását – amely mint fentebb jeleztem várható mintegy háromszorosa lesz az alapító tagok hozzájárulásának – befizette. A közművesítettség hiánya (vagyis az a tény, hogy Ön nem alapító tagja a társulatnak és így nem tudja igazolni a szennyvízhálózatra való rácsatlakozás jogosultságát) ingatlanának esetleges későbbi értékesítése során is hátrányt fog jelenteni. Számolni kell azzal is, hogy az az ingatlan tulajdonos akinek ingatlanán az ivóvíz bekötése megtörtént, azonban a szennyvízhálózatra nem csatlakozik talajterhelési díjat lesz kénytelen fizetni.

Fentiek alapján szükségesnek tartjuk, hogy még egy lehetőséget biztosítunk Önnek arra, hogy a társulathoz csatlakozzon.

Ehhez 2011. március hónapban a hivatali munkaidő napjain 8.00 – 16.00 óra közötti időpontban el kell fáradnia a Polgármesteri Hivatalba, ahol írásbeli nyilatkozatait Kaczur Barbaránál megteheti.

Ehhez hoznia kell magával személyazonosító okmányait (személyi igazolvány, lakcímkártya), adókártyáját, illetve ha van lakástakarékpénztári szerződése, úgy annak kötvényszámát.

Bízom abban, hogy élni fog azzal a lehetőséggel, hogy alapítóként csatlakozik a Víziközmű Társulathoz, kihasználva annak minden előnyét.

Nyírkarász, 2011. március 17.

Tisztelettel:

Félegyházi Gábor  sk.

polgármester